INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Projekt SMO ČR: Podpora meziobecní spolupráce

17.8.2013

V současné době realizuje Svaz měst a obcí ČR projekt, který se zabývá podporou meziobecní spolupráce. Projekt slouží v první řadě těm obcím, které jsou ze zákona odpovědné za základní veřejné služby občanům – má podpořit spolupráci obcí při jejich zajištění. Podporu tomuto projektu již vyjádřilo desítky starostů. Někteří z nich se chtějí i aktivně zapojit přímo na jeho realizaci v území obce, což je pro tento projekt a zároveň i pro zúčastněné obce velké plus, protože tak zde bude možnost, aby si sami zástupci obcí vybrali řešení určitého problému, ne stát.

A jaké obecní problémy se budou řešit? Například dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Vybrané problémy budou řešit malé týmy pracovníků s motivujícími starosty z daného území a nebude chybět metodická podpora ze strany Svazu. Nakonec se vytvoří ucelené materiály za jednotlivá území, která se stanou podkladem pro diskuse zástupců obcí.

Obecným záměrem Svazu je zkvalitnění a zefektivnění veřejných služeb, a získat tak další finanční prostředky pro obecní rozvoj. Že je prosazení tohoto záměru a „spojení sil“ obcí důležité, to prokazují mnohé zahraniční zkušenosti. Z dlouhodobého hlediska chce Svaz docílit větší podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Zástupci SMO ČR také v rámci projektu komunikují i s dalšími organizacemi, jako je SMS ČR, SPOV, NAS MAS apod. SMS ČR totiž připravuje projekt s názvem „Místní akční skupiny jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní územní veřejnou správu v ČR“, který se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců MAS, a starostové se často na SMO ČR obracejí s dotazy, zda připravovaná aktivita SMS ČR nějak souvisí s výše zmíněným projektem Svazu. Proto svaz upřesnil následující informace, které uvádí i na svém webu:

  • jde o jiný projekt, než který realizuje Svaz měst a obcí ČR
  • projekt Svazu je určen pro obce, projekt SMS ČR slouží MAS
  • projekt Svazu nevyžaduje na rozdíl od projektu SMS ČR žádné přímé spolufinancování
  • projekt Svazu je již ve stadiu realizace, projekt SMS ČR je teprve připravován

Podrobnosti o projektu SMO ČR a kontakty naleznete zde: http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/meziobecni-spoluprace/o-projektu.aspx

Dotazy k projektu můžete zasílat na emailovou adresu mos@smocr.cz. Brzy budou také spuštěny nové webové stránky www.obcesobe.cz, na kterých se budete pravidelně dozvídat informace o průběhu projektu.