INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Prodloužení ošetřovného

24.3.2020

Vláda schválila doplnění ošetřovného rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Na ošetřovné by měly nově dosáhnout i OSVČ a dávka by se měla vyplácet po celou dobu uzavření škol a školek. Ošetřovné bylo doposud vypláceno po zákonem stanovených 9 dnech (16 pro rodiče samoživitele) a mohli mít na něj nárok rodiče dětí do 10 let.  Ošetřovné bude ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Rodič, který už ošetřovné čerpá a po devíti dnech mu skončí, nebude muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky. Doplacené ošetřovné by mohlo získat 190 000 lidí. Stát by tak měl vyplatit asi 2,7 miliardy korun.

Ošetřovné budou moci mimořádně čerpat také živnostníci a podnikatelé, kteří kvůli péči o dítě nemohou dál vykonávat svoji činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. Dříve na ošetřovné živnostníci neměli nárok ani když si platili dobrovolné nemocenské pojištění. U osob samostatně výdělečně činných se příspěvek pohybuje ve výši 424 korun na den. Podmínkou je, že jejich manžel či manželka už nečerpají ošetřovné jako zaměstnanci. Žádosti bude vyřizovat místně příslušný živnostenský úřad.

Nárok na ošetřovné mají i zaměstnanci, kteří museli zůstat doma se staršími či postiženými členy domácnosti po zavření sociálních služeb.
Stát by měl také přispět zaměstnanců firmám, které musely přerušit svoji činnost.  Chce tak zabránit propuštění zaměstnanců ve složitém období. Podnikatelé, které uzavřeli provoz, mají svým pracovníkům hradit mzdu v plné výši a na 80 procent jim však přispěje stát.

Náhrady ve výši 60 procent platu, náležející zaměstnancům v domácí karanténě, dostanou zaměstnavatelé proplaceny celé. Oba příspěvky bude poskytovat úřad práce. Výše a jejich doba se budou u každého zaměstnance posuzovat individuálně.

Jak jsme již informovali v předchozím článku, vláda také uvolní 10 miliard korun na bezúročné úvěry, které mají pomoci s provozním financování malým a středním firmám, jejichž provoz omezil nouzový stav státu.