INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příspěvěk na mobilitu: změna v dokazování

2.5.2018

Návrh změny se týká klientů, jež jsou ubytovaní v domovech poskytující sociální služby. Ti doposud museli užití příspěvku na mobilitu dokládat. Do budoucna je možné, že jim tato povinnost zanikne.  Změna má být totiž zahrnuta v senátní novele, kterou v současné době podpořila sněmovna.

Záměrem změny, kterou předložilo ČSSD, je odstranit neodůvodnitelnou nerovnost jedné skupiny příjemců příspěvku oproti druhé skupině, jež nemusí užití příspěvku dokladovat. Dle současné právní úpravy klienti domovů pro lidi se zdravotním postižením, pro seniory nebo obdobná zdravotnická zařízení zabezpečující ústavní péči musejí použití příspěvku na mobilitu dokládat. Ostatní příjemci příspěvku tuto povinnost nemají a užití příspěvku prokazují pouze čestným prohlášením. Proti novele neúspěšně vystoupilo zejména hnutí ANO v demisi, podle kterého je odlišný postup oprávněný. Dle vlády ANO jsou právě klientům, jež jsou v péči sociálních a zdravotnických zařízeních poskytovány kompletní pobytové sociální služby. Využívání dopravy nad rámec poskytovaných služeb je dle ANO pouze příležitostné. Vláda upozornila též na zátěž státního rozpočtu, která by představovala zhruba 400 milionů korun. Příspěvek na mobilu aktuálně činí 550 korun na měsíc.