INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla pro neschopenky

25.1.2018

Pokud jste na neschopence, musíte dodržovat přísný režim, o kterém rozhoduje váš lékař. Jedná se zejména o povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Lékař může povolit vycházky v celkovém rozsahu nejvýše šest hodin denně, v závislosti na zdravotním stavu pacienta.

Těchto šest hodin lze vymezit v době od 7 do 19 hodiny a lze i určit více časových úseků (je nutné ovšem dodržet celkem šest hodin denně). Pokud pojištěnec režim dočasně práce neschopného nedodržuje, může přijít o peníze. Nemocenské může být dočasně kráceno nebo odňato na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu. V případě, že nemocenské již bylo vyplaceno, jste povinni ho vrátit. Jedná se o sankci od státu za porušení režimu v době od 15. dne pracovní neschopnosti.

Od 1. února loňského roku platí nová pravidla pro rodiče a těhotné.   Režim práce neschopného nebude platit pro pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte. Výjimkou je ovšem pojištěnec, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. Tento režim nebude dále stanoven pro pojištěnku uznanou práce neschopnou z důvodu těhotenství, a to od počátku 6.týdne před očekávaným termínem porodu. Těhotná žena jen musí doložit, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti.

V současnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na zavedení elektronické neschopenky. Fungovat by mohla začít od roku 2019. Hlavní cíle elektronické neschopenky:

  • Elektronizace procesu evidence pracovní neschopnosti
  • Zrychlení procesu a urychlení výplaty nemocenského
  • Snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů a České správy sociálního zabezpečení
  • Poskytnutí elektronické formy pro zaměstnavatele informace o pracovních neschopnostech jejich zaměstnanců

V praxi by to mělo fungovat tak, že lékař po vyplnění formuláře vytiskne pro pacienta potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a odešle vyplněné údaje do informačního systému nemocenských dávek. Po ověření zadaných údajů se odešle na elektronickou adresu zaměstnavatele informace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.