V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla pro neschopenky

25.1.2018

Pokud jste na neschopence, musíte dodržovat přísný režim, o kterém rozhoduje váš lékař. Jedná se zejména o povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Lékař může povolit vycházky v celkovém rozsahu nejvýše šest hodin denně, v závislosti na zdravotním stavu pacienta.

Těchto šest hodin lze vymezit v době od 7 do 19 hodiny a lze i určit více časových úseků (je nutné ovšem dodržet celkem šest hodin denně). Pokud pojištěnec režim dočasně práce neschopného nedodržuje, může přijít o peníze. Nemocenské může být dočasně kráceno nebo odňato na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu. V případě, že nemocenské již bylo vyplaceno, jste povinni ho vrátit. Jedná se o sankci od státu za porušení režimu v době od 15. dne pracovní neschopnosti.

Od 1. února loňského roku platí nová pravidla pro rodiče a těhotné.   Režim práce neschopného nebude platit pro pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte. Výjimkou je ovšem pojištěnec, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. Tento režim nebude dále stanoven pro pojištěnku uznanou práce neschopnou z důvodu těhotenství, a to od počátku 6.týdne před očekávaným termínem porodu. Těhotná žena jen musí doložit, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti.

V současnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na zavedení elektronické neschopenky. Fungovat by mohla začít od roku 2019. Hlavní cíle elektronické neschopenky:

  • Elektronizace procesu evidence pracovní neschopnosti
  • Zrychlení procesu a urychlení výplaty nemocenského
  • Snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů a České správy sociálního zabezpečení
  • Poskytnutí elektronické formy pro zaměstnavatele informace o pracovních neschopnostech jejich zaměstnanců

V praxi by to mělo fungovat tak, že lékař po vyplnění formuláře vytiskne pro pacienta potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a odešle vyplněné údaje do informačního systému nemocenských dávek. Po ověření zadaných údajů se odešle na elektronickou adresu zaměstnavatele informace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.