INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla pro home office

6.9.2023

Možnost práci z domova využívá v současnosti 22 % zaměstnanců. Novela zákoníku práce, která implementuje především evropské směrnice, upravuje podmínky pro home office. Řada původně navrhovaných ustanovení ovšem z novely vypadla.

Home office bude možný jen na základě písemné dohody o práci na dálku.  Tuto dohodu bude možné rozvázat buď dohodou, nebo výpovědí s 15denní výpovědní dobou.  Zaměstnanec se se zaměstnavatelem nicméně bude moct dohodnout na jiné délce výpovědní doby, která může být delší, ale i kratší.

V původním zněním měly být propláceny náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce. Zákon měl pro určitý okruh obvyklých nákladů jako je např. plyn, elektřina, dodávka tepla, vody apod. stanovit formu úhrady paušální částkou a nahodilé výdaje měl zaměstnanec zaměstnavateli prokazovat. Avšak schválená novela počítá s tím, že se zaměstnavatel bude moci se zaměstnancem písemně dohodnout, že náhradu domácích nákladů nebude platit.

Pro rodiče malých dětí, těhotné ženy nebo pro lidi pečující o své blízké ve druhém a vyšším stupni závislosti by mělo být snazší domluvit si home office. Zaměstnavatelé na základě písemného odůvodnění mohou ovšem nárok na práci z domova odmítnout.

V původním znění novely byly vypsány konkrétní důvody, které by zaměstnavatelům umožnily vybraným skupinám zaměstnanců nárok na home office odmítnout (např. pouze z vážných provozních důvodů, nebo pokud to neumožňuje povaha práce). Právní nárok pro tuto skupinu zaměstnanců, dle současného znění novely, tak nebude vymahatelný.

„Novela zákoníku práce v oblasti práce na dálku přináší obsáhlejší podmínky, které jsou ale natolik volné, že neznamenají omezení současné praxe v oblasti home office,“ vysvětlila Kateřina Legnerová z Katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE.