V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Povinnost zveřejňování smluv

20.7.2016

Zákon o registru smluv se dlouho projednával. Většina soukromoprávních smluv uzavřených mezi podnikateli a zákonem stanovenými subjekty musí být založena do rejstříku smluv. Pokud tomu tak nebude, smlouva pozbude účinnosti a po třech měsících nebude platná. Povinnost uveřejňování se týká i na dodatky ke smlouvám. Rejstřík smluv je veřejně přístupný a hospodaření s veřejnými penězi by tak mělo být transparentnější.

Stát, kraje, větší obce a další organizace podle něj budou muset zveřejňovat smlouvy v centrálním internetovém registru. V registru smluv budou povinně uveřejňovány písemné soukromoprávní smlouvy s hodnotou plnění vyšší než 50 000 korun bez DPH. Registr smluv by mělo spravovat ministerstvo vnitra a bude veřejně přístupný na internetu.

Mezi povinné osoby přitom patří zejména:

  • Česká republika (orgány státní správy),
  • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
  • státní příspěvkové organizace,
  • státní fondy,
  • veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • státní podniky nebo národní podniky,
  • zdravotní pojišťovny,
  • Český rozhlas, Česká televize apod.

Povinnost zveřejňovat smlouvy nebudou mít obce a firmy, v nichž mají většinový podíl. Zákon se nebude vztahovat na společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž akcie se obchodují na burze. Konkrétně se jedná o energetický gigant ČEZ. Výjimkou budou i smlouvy, jejichž plnění je prováděno mimo území České republiky.