INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Povinnost zveřejňování smluv

20.7.2016

Zákon o registru smluv se dlouho projednával. Většina soukromoprávních smluv uzavřených mezi podnikateli a zákonem stanovenými subjekty musí být založena do rejstříku smluv. Pokud tomu tak nebude, smlouva pozbude účinnosti a po třech měsících nebude platná. Povinnost uveřejňování se týká i na dodatky ke smlouvám. Rejstřík smluv je veřejně přístupný a hospodaření s veřejnými penězi by tak mělo být transparentnější.

Stát, kraje, větší obce a další organizace podle něj budou muset zveřejňovat smlouvy v centrálním internetovém registru. V registru smluv budou povinně uveřejňovány písemné soukromoprávní smlouvy s hodnotou plnění vyšší než 50 000 korun bez DPH. Registr smluv by mělo spravovat ministerstvo vnitra a bude veřejně přístupný na internetu.

Mezi povinné osoby přitom patří zejména:

  • Česká republika (orgány státní správy),
  • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
  • státní příspěvkové organizace,
  • státní fondy,
  • veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • státní podniky nebo národní podniky,
  • zdravotní pojišťovny,
  • Český rozhlas, Česká televize apod.

Povinnost zveřejňovat smlouvy nebudou mít obce a firmy, v nichž mají většinový podíl. Zákon se nebude vztahovat na společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž akcie se obchodují na burze. Konkrétně se jedná o energetický gigant ČEZ. Výjimkou budou i smlouvy, jejichž plnění je prováděno mimo území České republiky.