INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla pro poskytování finančních prostředků na opravy místních komunikací

28.7.2013

Ministerstvo dopravy zveřejnilo dokument, ve kterém jsou uvedena ucelená pravidla pro poskytování finančních prostředků na opravy místních komunikací postižených letošními povodněmi, které probíhaly v květnu a červnu. Peníze budou poskytnuty ze státního rozpočtu na okamžité odstraňování vzniklých závad na obecním majetku, jež slouží jak k morové, tak nemotorové a jiné dopravě. Jak již vyplývá z povahy výše uvedeného, o dotaci mohou zažádat pouze ty obce, které postihly letošní ničivé povodně.

Platí, že obec musí být vlastníkem majetku, na který požaduje dotaci, nesmí na něj být uvalena exekuce a nesmí na něm obec vykonávat hospodářskou činnost (ta je vymezena zákonem č. 215 / 2004 Sb.). Oprávněný příjemce bude mít nárok na dotaci od Ministerstva dopravy do výše 85% skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Přesně vymezené typy majetku souvisejícího s dopravou si můžete prostudovat přímo v dokumentu na webových stránkách MD: http://www.mdcr.cz/cs/POVODN%C4%9A+2013/poskytovani+fin+prostredku/fin+prostredky.htm

Naleznete zde také postup pro vyplňování žádosti o dotaci, přílohu k dotaci a její vyplněný vzor.

Žádost o dotaci je nutné podat nejpozději do 31.7.2013. Poskytnutou dotaci lze vyčerpat nejpozději do 31.12.2013, přičemž její příjemce je povinen postupovat hospodárně. Při nedočerpání celé dotace ale příjemci nevzniká žádný právní nárok na její dočerpání v následujícím roce.