INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Obcím bude umožněno volněji nakládat s dotovanými byty

27.7.2013

Vláda chce takzvaně „uvolnit ruce“ obcím, které se rozhodly využít dotací na výstavbu nájemních bytů. Budou se moci vyvázat z lhůty nutné pro dodržení dotačních podmínek.

Díky tomuto návrhu se narovnají právní vztahy mezi obcemi a nájemci dotovaných bytů a také mezi spoluinvestory. Obce tak budou moci lépe reagovat na vlastní potřeby v oblasti bydlení. Volnějším nakládáním s byty se rozumí také uvolnění obecních prostředků vázaných v nájemních bytech, přičemž příjem z prodeje těchto bytů nebude limitován. Volné nakládání s dotovanými byty bude umožněno také bytovým družstvům založeným nájemci jako spoluinvestory výstavby.

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský se domnívá, že tuto změnu rozhodně uvítají vlastníci bytů postavených za pomoci dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení, jejichž počet dosahuje k 27 tisícům. Lhůta nutná pro dodržení dotačních podmínek bude tedy zkrácena, a to z původních 30ti let (což platilo od roku 1993) na 10 let. To znamená, že po uplynutí 10ti let od kolaudace bude možné požádat o prominutí splnění dotačních podmínek pomocí písemné žádosti na Státní fond rozvoje bydlení a doložit k ní kopii dotační smlouvy.

Je ale důležité zmínit, jakých dotovaných bytů se tato změna netýká. Nebude se tedy vztahovat na nájemní byty, které slouží jako sociální bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Využít tuto změnu mohou také obce, které nechaly vystavět byty z dotace Státního fondu rozvoje bydlení pro fyzické osoby postižené ničivými povodněmi v roce 2002.

Otázkou zůstává, jak na toto vládní rozhodnutí zareaguje veřejnost – jak vlastníci dotovaných bytů, tak i jejich nájemci.