INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Krizový manuál pro obce postižené letošními povodněmi

9.6.2013

Z důvodu letošních, opět ničivých povodní, zveřejnilo Ministerstvo vnitra krizový manuál pro obce postižené povodněmi. Obsahuje široké spektrum informací jak pro představitele obcí či krajů (starosty, hejtmany apod.), tak i pro veřejnost – zabývá se čtyřmi hlavními tématy: záchranou, likvidací, obnovou a kontakty. Co se týká úkolů obecního úřadu a starosty obce vztahující se k záchranným a likvidačním pracím, vychází se ze zákona č. 239 / 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákon o IZS). Zákon o IZS stanovuje orgánům obce také úkol podílet se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS, přičemž starosta obce je ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

Od osobní pomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18ti let a od 62 let, dále osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností či plně invalidní osoby, ale také poslanci a senátoři Parlamentu ČR a členové vlády. Co se týče osob ženského pohlaví, těm lze nařídit pouze takovou osobní pomoc, která není v rozporu se zákoníkem práce a vyhláškou č. 288 / 2003 Sb., týkající se těhotných a kojících žen, matek do konce 9. měsíce po porodu a mladistvých.

A jak se postupuje při financování záchranných a likvidačních prací? Po vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu se na postižených místech začnou provádět již zmíněné záchranné a likvidační práce, které jsou financované z vlastních zdrojů územních rozpočtů a z účelové rezervy státního rozpočtu. Poskytnuté finanční prostředky lze použít na nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup vody, paliv a energie a na opravy.

Způsob, jakým lze o finanční prostředky žádat a mnoho dalších informací můžete získat přímo na webových stránkách Ministerstva vnitra, na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/povodne-2013-krizovy-manual-pro-obce.aspx, odkud si můžete stáhnout krizový manuál v plném znění.

Zákon o IZS je dostupný této adrese: http://www.pozary.cz/storage/soubor/2012/08/uz4f0c8060a57f0/obr5033774e6cd4b.pdf. Přípravou na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva se zabývá díl 2, díl 3 a díl 4, a to z pohledu orgánů kraje, orgánů obce s rozšířenou působností a orgánů obce.