V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Krizový manuál pro obce postižené letošními povodněmi

9.6.2013

Z důvodu letošních, opět ničivých povodní, zveřejnilo Ministerstvo vnitra krizový manuál pro obce postižené povodněmi. Obsahuje široké spektrum informací jak pro představitele obcí či krajů (starosty, hejtmany apod.), tak i pro veřejnost – zabývá se čtyřmi hlavními tématy: záchranou, likvidací, obnovou a kontakty. Co se týká úkolů obecního úřadu a starosty obce vztahující se k záchranným a likvidačním pracím, vychází se ze zákona č. 239 / 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákon o IZS). Zákon o IZS stanovuje orgánům obce také úkol podílet se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS, přičemž starosta obce je ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

Od osobní pomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18ti let a od 62 let, dále osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností či plně invalidní osoby, ale také poslanci a senátoři Parlamentu ČR a členové vlády. Co se týče osob ženského pohlaví, těm lze nařídit pouze takovou osobní pomoc, která není v rozporu se zákoníkem práce a vyhláškou č. 288 / 2003 Sb., týkající se těhotných a kojících žen, matek do konce 9. měsíce po porodu a mladistvých.

A jak se postupuje při financování záchranných a likvidačních prací? Po vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu se na postižených místech začnou provádět již zmíněné záchranné a likvidační práce, které jsou financované z vlastních zdrojů územních rozpočtů a z účelové rezervy státního rozpočtu. Poskytnuté finanční prostředky lze použít na nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup vody, paliv a energie a na opravy.

Způsob, jakým lze o finanční prostředky žádat a mnoho dalších informací můžete získat přímo na webových stránkách Ministerstva vnitra, na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/povodne-2013-krizovy-manual-pro-obce.aspx, odkud si můžete stáhnout krizový manuál v plném znění.

Zákon o IZS je dostupný této adrese: http://www.pozary.cz/storage/soubor/2012/08/uz4f0c8060a57f0/obr5033774e6cd4b.pdf. Přípravou na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva se zabývá díl 2, díl 3 a díl 4, a to z pohledu orgánů kraje, orgánů obce s rozšířenou působností a orgánů obce.