INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM – Zájezd

3.8.2013

Obdobný smluvní typ je již nyní upravován občanským zákoníkem, ten jej ovšem označuje jako cestovní smlouvu. Toto označení není zcela správné, neboť plněním smlouvy není pouze cesta samotná, ale spíše zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu.

Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu ( NOZ uvádí, že pořadatelem je osoba, která sama nebo prostřednictvím třetí osoby nabízí veřejnosti nebo skupině osob zájezd).

O zájezd se jedná v případě, kdy je uspořádán na dobu delší než 24 hodin nebo zahrnuje přenocování a obsahuje alespoň dvě z následujících plnění:

  • Ubytování
  • Dopravu
  • Jinou službu cestovního ruchu

Smlouva o zájezdu musí být provedena písemnou smlouvou – zákazník od ní může ustoupit před zahájením zájezdu vždy, ovšem pořadatel jen v případě, byl-li zájezd zrušen anebo zákazník porušil své povinnosti.
NOZ nyní upravuje také zahraniční školní pobyt, čímž chce dosáhnout větší ochrany pro žáka a také například možnost odstoupení od smlouvy ještě před zahájením pobytu bez povinnosti platit odstupné. Další nový institut v českém soukromém právu je náhrada za narušení dovolené, která řeší ztrátu radosti z dovolené – týká se pouze zájezdů, kdy se jedná pouze o opravdovou dovolenou a odpočinek cestujícího.

Všechny díly seriálu Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM: