INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Návrat předkupního práva

24.5.2018

Novela občanského zákoníku navrací spoluvlastníkům nemovitosti zákonné předkupní právo. Předkupní právo ke spoluvlastnickým podílům na nemovitých věcech začalo nově platit od začátku letošního roku. Občanský zákoník totiž nepřevzal původní úpravu zákonného předkupního práva spoluvlastníků, které k 1. lednu 2014 v zásadě zaniklo.

Předkupní právo se vztahuje na všechny nemovité věci, které spoluvlastní více osob, ať jsou to osoby právnické či fyzické. Může jít o byty, rodinné domy, pozemky, průmyslové budovy i vodní díla. Ostatní spoluvlastníci tak mají předkupní právo při převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Toto právo se uplatní jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů. Výjimkou je převod podílu na osobu blízkou. 

V případě porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu. Může tak vyžadovat, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Spoluvlastník se může i předkupního práva vzdát. Je jen nutné v katastru nemovitostí tuto skutečnost zapsat.

Předkupní právo přináší v určitých případech nemalé komplikace. Především postihne ty, kteří bydlí v bytě a mají k němu garážové stání či sklep, které smluvně nepatří k bytu. V nových developerských projektech se totiž parkovací místo nebo sklep určí podílem na společných prostorách domu. Majitel bytu, který ho chce prodat včetně parkovacího stání nebo sklepu, musí odkup podílu nabídnout ostatním spoluvlastníkům. V posledních letech developeři běžně prodávají garážová stání a sklepy jako podíl na nebytové jednotce.

„Od každého spoluvlastníka garážových prostor bude majitel při prodeji potřebovat písemnou odpověď. Ve větších domech či developerských projektech může jít o desítky až stovky majitelů. Těm musí být doručena nabídka ke koupi podílu,“ vysvětluje realitní makléř Re/Max Alfa Jan Zachystal.

Pokud je spoluvlastníků více a mají o nemovitost zájem, budou mít právo tento podíl odkoupit všichni, a to v poměru jejich podílů na nemovitosti.