INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM – Úvod

21.6.2013

Ministerstvo spravedlnosti dokončilo práce na renovaci soukromého práva v České republice. Obecně je tato aktivita vnímána velice pozitivně, protože stávající oblast soukromého práva, vycházející z názorů a poměrů 60. let, je nedostačující a roztříštěna v mnoha zákonech a novelách. A právě z těchto důvodů přichází s důrazem na demokratické právní tradice a principy soukromého práva v Evropě „Nový občanský zákoník“, který pojme oblast občanského, rodinného i obchodního práva a zařadí tak oblast soukromého práva české republiky kvalitativně mezi ostatní vyspělé evropské země. Nový občanský zákoník se stane spolu s novým zákonem o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém účinným již od 1. ledna 2014.

V novém občanském zákoníku nalezneme pět částí. První část je obecná část, ve které jsou definovány pojmy nutné pro správný výklad textu občanského zákoníku. Ve druhé části nalezneme oblast rodinného práva, která se dotýká hlavně institutu manželství a vztahů mezi příbuznými. Třetí část je nazvána „Absolutní majetková práva“, která definuje vlastnictví, problematiku dědění nebo práva k cizím věcem. Nejrozsáhlejší částí je část čtvrtá – „Relativní majetková práva“, která v sobě zahrnuje úpravy smluv, závazky apod. Poslední část nového občanského zákoníku řeší hlavně technické náležitosti s vydáním.

V tomto týdenním seriálu „Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM“ se budeme věnovat hlavně relativním majetkovým právům, respektive změnám, které vyvolalo vydání nového zákoníku. Postupně se každý týden zaměříme na jednotlivé důvody vzniku závazku, jako jsou Darovací smlouva, Kupní smlouva, Smlouva o dílo, Bankovní smlouvy, Zájezd a další. Doufáme, že Vám tak předáme lehce dostupné a kvalitní informace, díky kterým se budete moci na rok 2014 vhodně připravit.

V jednotlivých článcích se dovíte nejdůležitější informace o změnách a aktuální právní úpravě daného soukromoprávního vztahu, pokud však máte zájem o širší informace k dané problematice, zaregistrujte se do některého z našich seminářů, kde budete podrobně seznámeni s tématem některým z našich lektorů.

Všechny díly seriálu Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM: