INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pokuty u kontrolního hlášení

16.2.2017

Kontrolní hlášení už fungují rok a za tuto dobu vynesla deset miliard korun na vyšším výběru daně z přidané hodnoty. Povinnost podat kontrolní hlášení zavedl ministr financí Andrej Babiš. Finanční správa ovšem už chyby v hlášení netoleruje a rozdává rovnou pokuty, někdy až s několikaměsíčním zpožděním.

V kontrolním hlášení musí podnikatelé Finanční správě pravidelně oznamovat údaje o svém podnikání. Informují tedy komu co fakturovali a jaké faktury přijali (na částku vyšší než deset tisíc korun). Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Fyzické osoby, které jsou plátci DPH, podávají hlášení v závislosti na lhůtě daňového přiznání.

Finanční správa za nedodržení povinnosti již rozdala pokuty ve výši 89 miliónů korun (pokutovala již přes dva tisíce podnikatelů).  Průměrná výše pokuty za prodlevu při odevzdání kontrolního hlášení nebo doplňujícího vysvětlení byla v loňském roce 44 000 korun.

"Žil jsem v domnění, že finanční správa podnikatelům odpustí jisté nedostatky z náběhu zasílání kontrolních hlášení. V prosinci přišel naší společnosti výměr na pokutu deset tisíc za pozdní podání kontrolního hlášení za období březen 2016," popsal své zkušenosti Jiří Sojka, jednatel plzeňské společnosti Numer. I když pochybení nepopíral, myslel si, že Finanční správa bude benevolentnější. "Já jsem se opozdil o osm dní a oni mi vyměří pokutu po devíti měsících," dodal Sojka.

Sankce, které hrozí plátci, pokud nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě:

  • 1 000 korun, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
  • 10 000 korun, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
  • 30 000 korun, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 korun, pokud nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

Podnikatel se ovšem může odvolat. Odvolání má avšak smysl jen v případě, že si plátce není vědom porušení povinnosti. Současné znění zákona o DPH dále umožňuje podat žádost o prominutí pokuty, její podání je však zpoplatněno částkou 1 000 korun.