V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora venkovských podnikatelů

5.9.2017

Vláda schválila návrh ministerstva zemědělství podpořit malé a střední podnikatele ve znevýhodněných venkovských oblastech. Především na venkově nemají mladí lidé motivaci k zakládání nových firem a odcházejí do větších měst. Ministerstvo se tak snaží podpořit podnikání na vysidlujícím se venkově.  Drobní podnikatelé budou moci žádat o výhodné státní úvěry, či jim stát uhradí část úroků z úvěrů u komerčních bank.

„Podporu chceme zaměřit na drobné, malé a střední podnikatele, kteří na vesnicích hrají naprosto klíčovou roli. Tvoří totiž základní infrastrukturu a obslužnost venkova, ať už jde o malé obchody, řemesla nebo střední firmy zaměstnávající místní lidi,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Program by mohl začít v průběhu příštího roku.

Zvýhodněné sedmileté úvěry až do výše tří miliónů korun bude vybraným venkovským podnikatelům poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka. U těchto úvěrů bude možné mít odloženou dobu splatnosti až jeden rok. Dále bude umožněno vyčerpat finanční příspěvek do výše 15 tisíc eur (390 tisíc korun).

Další forma podpory spočívá v úhradě části úroků u komerčních úvěrů, a to až do výše 4 procent z jistiny úvěru.  Pokud jde o nemovitý majetek, nesmí úvěr přesáhnout deset miliónů korun u ostatního majetku pak pět miliónů korun.

Peníze na podporu podnikatelům ve venkovských oblastech poskytnou ministerstva průmyslu, zemědělství a místního rozvoje ze svých rozpočtů. Počítá se i s podporou od jednotlivých krajů. Na zvýhodněné úvěry, či zaplacení části úroků státem budou mít nárok podnikatelé z obcí, které se dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností, lidé zde mají nízké mzdy a dochází tu k významnému poklesu počtu obyvatel.

Ještě ovšem není jasné, kolik peněž bude stát tímto způsobem rozdělovat. Již v červnu schválila vláda plány na podporu venkova. V rámci podobného projektu s názvem Expanze se má rozdělit celkem 8,8 miliardy korun z evropských fondů. Po roce 2021 by mělo dojít k postupnému přechodu z evropských dotací na zvýhodněné úvěry.

Dle náměstka ministra průmyslu pro evropské dotace Tomáše Novotného bude podobných úvěrových programů postupně přibývat. „Po roce 2021 by mělo docházet k postupnému opouštění systému evropských dotací právě směrem k většímu využívání zvýhodněných úvěrů nebo investic do menšího kapitálu. Peníze se nám navíc budou při postupném splácení jednotlivých podnikatelů vracet zpátky do rozpočtu a budeme jimi moci v následujících letech podpořit další projekty," uvedl Novotný.