INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora venkovských podnikatelů

5.9.2017

Vláda schválila návrh ministerstva zemědělství podpořit malé a střední podnikatele ve znevýhodněných venkovských oblastech. Především na venkově nemají mladí lidé motivaci k zakládání nových firem a odcházejí do větších měst. Ministerstvo se tak snaží podpořit podnikání na vysidlujícím se venkově.  Drobní podnikatelé budou moci žádat o výhodné státní úvěry, či jim stát uhradí část úroků z úvěrů u komerčních bank.

„Podporu chceme zaměřit na drobné, malé a střední podnikatele, kteří na vesnicích hrají naprosto klíčovou roli. Tvoří totiž základní infrastrukturu a obslužnost venkova, ať už jde o malé obchody, řemesla nebo střední firmy zaměstnávající místní lidi,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Program by mohl začít v průběhu příštího roku.

Zvýhodněné sedmileté úvěry až do výše tří miliónů korun bude vybraným venkovským podnikatelům poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka. U těchto úvěrů bude možné mít odloženou dobu splatnosti až jeden rok. Dále bude umožněno vyčerpat finanční příspěvek do výše 15 tisíc eur (390 tisíc korun).

Další forma podpory spočívá v úhradě části úroků u komerčních úvěrů, a to až do výše 4 procent z jistiny úvěru.  Pokud jde o nemovitý majetek, nesmí úvěr přesáhnout deset miliónů korun u ostatního majetku pak pět miliónů korun.

Peníze na podporu podnikatelům ve venkovských oblastech poskytnou ministerstva průmyslu, zemědělství a místního rozvoje ze svých rozpočtů. Počítá se i s podporou od jednotlivých krajů. Na zvýhodněné úvěry, či zaplacení části úroků státem budou mít nárok podnikatelé z obcí, které se dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností, lidé zde mají nízké mzdy a dochází tu k významnému poklesu počtu obyvatel.

Ještě ovšem není jasné, kolik peněž bude stát tímto způsobem rozdělovat. Již v červnu schválila vláda plány na podporu venkova. V rámci podobného projektu s názvem Expanze se má rozdělit celkem 8,8 miliardy korun z evropských fondů. Po roce 2021 by mělo dojít k postupnému přechodu z evropských dotací na zvýhodněné úvěry.

Dle náměstka ministra průmyslu pro evropské dotace Tomáše Novotného bude podobných úvěrových programů postupně přibývat. „Po roce 2021 by mělo docházet k postupnému opouštění systému evropských dotací právě směrem k většímu využívání zvýhodněných úvěrů nebo investic do menšího kapitálu. Peníze se nám navíc budou při postupném splácení jednotlivých podnikatelů vracet zpátky do rozpočtu a budeme jimi moci v následujících letech podpořit další projekty," uvedl Novotný.