INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora v nezaměstnanosti 2022

26.1.2022

Podporu v nezaměstnanosti a dobu vyplácení podpory ovlivňuje především vaše průměrná čistá mzda v posledním zaměstnání, způsob ukončení pracovního poměru a váš věk.

Od 1. ledna se zvýšila podpora v nezaměstnanosti. Maximálně může podpora dosáhnout 0,58násobek průměrné mzdy, kterou určí ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejvyšší podpora v nezaměstnanosti tak vzrostla z 20 075 korun na 21 488 korun.  Při rekvalifikaci je podpora vyčíslena na 0,65násobku průměrné mzdy a může tedy dosáhnout 24 081 korun za měsíc.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má ten, kdo byl účasten předchozích alespoň dvanáct měsíců důchodového pojištění, a to během dvou let před registrací do evidence úřadu práce. Dobu účasti na pojištění je možné získat zaměstnáním (ze kterého se odvádí sociální pojištění), samostatnou výdělečnou činností nebo dobrovolným důchodovým pojištěním.

Výše podpory v nezaměstnanosti:

  • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku,
  • třetí a čtvrtý měsíc 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku,
  • po zbývající podpůrčí dobu (celkem pět, osm nebo jedenáct měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší podle věku žadatele:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku,
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

V případě, že uchazeč bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám, případně dohodu se zaměstnavatel, má nárok na podporu jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Naopak nárok na podporu nemá ten, komu byl v posledních 6 měsíců před zařazením do evidence zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.