INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora v nezaměstnanosti 2021

13.1.2021

Díky vyšší průměrné mzdy se i v letošním roce zvýší podpora v nezaměstnanosti. Spolu s růstem minimální mzdy vzrostou i možnosti přivýdělku při evidenci u úřadu práce. V dnešním článku jsou shrnuty možnosti a podmínky čerpání podpory.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají ti, kteří byli účastni alespoň dvanáct měsíců důchodového pojištění, a to během dvou let před registrací do evidence úřadu práce. Dobu účasti na pojištění je možné získat zaměstnáním (ze kterého se odvádí sociální pojištění) nebo samostatnou výdělečnou činností. Tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání, kterou může být např. pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. Stupně nebo péče o dítě ve věku do 4 let a další doby specifikované v  § 41 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší podle věku žadatele:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku,
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Podpora v nezaměstnanosti činí první dva měsíce 65 % předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku, pro OSVČ je to 65 % vyměřovacího základu na důchodové pojištění, přepočteného na měsíc. Další dva měsíce je to 50 % a zbývající dobu 45 % čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Maximální výše podpory může dosáhnout 0,58násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí v roce 2020. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 činila 34 611 korun.  Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může od letošního ledna dosáhnout až 20 075 korun měsíčně.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy. Nejvyšší podpora tak letos může dosáhnout až 22 498 korun za měsíc.

V některých případech může dojít ke krácení podpory:

  • zaměstnanec podal výpověď sám bez vážných důvodů (např. stěhování, nespokojenost apod.). V takovém případě je po celou podpůrčí dobu vypláceno pouze 45 % platu.
  • pokud byl zaměstnanec propuštěn kvůli závažnému porušování pracovní kázně. Podpora v nezaměstnanosti nemusí být dokonce vyplácena vůbec nebo jen ve výši životního minima.