V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora rodinných firem

15.2.2018

Rodinné firmy usilují o definici v zákoně, jako je tomu v řadě evropských zemích. Česká republika by se tak v rámci Evropské unie stala jedenáctou zemí, která rodinné podnikání ukotví v právním řádu. Dle EU rodinné firmy napomáhají k rozvoji venkova.


Zařazení definice o rodinném podnikání do zákona podporují ministři i poslanci a definice by se měla objevit v zákoně ještě letos. Cílem je umožnit měřit výkonnost a přínos rodinných firem. Tato skupina firem by se pak lépe sledovala, vyhodnocovala a dokázala porovnat se světem. Mělo by dojít i ke snížení rizika toho, aby úspěšné projekty končily v zahraničí.

Dle Asociace malých a středních podniků a živnostníků je rodinné podnikání základ stabilní ekonomiky. Rodinné firmy jsou také zdrojem velkého množství pracovních míst v soukromém sektoru a jsou dostatečně flexibilní vůči změnám v ekonomicko-sociálním prostředí.  Evropský parlament se snaží přesvědčit členské státy, aby zjednodušily správní postupy a daňové systémy tak, aby zohlednily specifické problémy rodinných podniků. Měly by zdokonalit právní rámec pro předávání rodinných podniků další generaci a vytvořit zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání, aby se předešlo případné nedostatečné likviditě.

Definice rodinného podnikání by měla mít dvojí podobu: rodinná obchodní společnost a rodinná živnost. Za rodinnou obchodní společnost se bude považovat takový podnik, který z nadpoloviční většiny vlastní členové jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je ve statutárním orgánu. Živnost bude vytyčena živnostenským podnikáním, na němž se svou prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny, přičemž alespoň jeden z nich je držitelem živnostenského oprávnění.

Za členy rodiny jsou pro účely tohoto zákona považováni příbuzní v přímí linii, sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku.

Jak již bylo uvedeno, zastánců rodinného podnikání je mnoho. Například předseda občanských demokratů Petr Fiala uvedl: „ODS je dlouhodobě na straně středních a menších firem, naši podporu mají i firmy rodinné. Jsou základem dlouhodobé prosperity naší země, platí tu daně, jejich zisky nekončí v zahraničí, podílejí se na rozvoji měst a obcí. Vzhledem k tomu, jak nešetrně se k nim chovají vlády v posledních letech, vítáme jakoukoliv možnost je podpořit. Záviselo by to ale samozřejmě i na konkrétní podobě zákona o rodinných firmách.“

Některé rodinné firmy by se měly dočkat i podpory nepřímou formou. Například by měly zvýhodněný daňový a odpisový režim, či specifickou právní podporu při jejich zakládání.