INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora rodinných firem

15.2.2018

Rodinné firmy usilují o definici v zákoně, jako je tomu v řadě evropských zemích. Česká republika by se tak v rámci Evropské unie stala jedenáctou zemí, která rodinné podnikání ukotví v právním řádu. Dle EU rodinné firmy napomáhají k rozvoji venkova.


Zařazení definice o rodinném podnikání do zákona podporují ministři i poslanci a definice by se měla objevit v zákoně ještě letos. Cílem je umožnit měřit výkonnost a přínos rodinných firem. Tato skupina firem by se pak lépe sledovala, vyhodnocovala a dokázala porovnat se světem. Mělo by dojít i ke snížení rizika toho, aby úspěšné projekty končily v zahraničí.

Dle Asociace malých a středních podniků a živnostníků je rodinné podnikání základ stabilní ekonomiky. Rodinné firmy jsou také zdrojem velkého množství pracovních míst v soukromém sektoru a jsou dostatečně flexibilní vůči změnám v ekonomicko-sociálním prostředí.  Evropský parlament se snaží přesvědčit členské státy, aby zjednodušily správní postupy a daňové systémy tak, aby zohlednily specifické problémy rodinných podniků. Měly by zdokonalit právní rámec pro předávání rodinných podniků další generaci a vytvořit zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání, aby se předešlo případné nedostatečné likviditě.

Definice rodinného podnikání by měla mít dvojí podobu: rodinná obchodní společnost a rodinná živnost. Za rodinnou obchodní společnost se bude považovat takový podnik, který z nadpoloviční většiny vlastní členové jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je ve statutárním orgánu. Živnost bude vytyčena živnostenským podnikáním, na němž se svou prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny, přičemž alespoň jeden z nich je držitelem živnostenského oprávnění.

Za členy rodiny jsou pro účely tohoto zákona považováni příbuzní v přímí linii, sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku.

Jak již bylo uvedeno, zastánců rodinného podnikání je mnoho. Například předseda občanských demokratů Petr Fiala uvedl: „ODS je dlouhodobě na straně středních a menších firem, naši podporu mají i firmy rodinné. Jsou základem dlouhodobé prosperity naší země, platí tu daně, jejich zisky nekončí v zahraničí, podílejí se na rozvoji měst a obcí. Vzhledem k tomu, jak nešetrně se k nim chovají vlády v posledních letech, vítáme jakoukoliv možnost je podpořit. Záviselo by to ale samozřejmě i na konkrétní podobě zákona o rodinných firmách.“

Některé rodinné firmy by se měly dočkat i podpory nepřímou formou. Například by měly zvýhodněný daňový a odpisový režim, či specifickou právní podporu při jejich zakládání.