INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora fotovoltaiky pro podnikatele

29.7.2020

Obliba solárních elektráren roste. Od ledna letošního roku mohou i podnikatelé získat peníze na pořízení solárních panelů. Elektřina z fotovoltaických elektráren, instalovaných pro vlastní spotřebu podniků, přináší výhody v úspoře nákladů za energie a zvyšuje energetickou soběstačnost firmy. O podporu lze žádat v rámci dotačního programu  OPPIK Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Návratnost vlastní solární elektrárny se pohybuje u většiny instalovaných fotovoltaik mezi 7-12 lety. 

Příjem žádostí potrvá do 31. srpna 2020. Dotace je poskytována minimálně ve výši 2 milion korun a maximálně do výše 50 milion korun. Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy. Nově mohou o dotaci žádat i podniky z cestovního ruchu.

Předmětem výzvy je dotační podpora instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku. „Oproti předchozím výzvám přináší III. Výzva řadu zjednodušení: zrušili jsme povinnost dokládat podnikatelský záměr, historickou spotřebu, projektovou dokumentaci či položkový rozpočet, zrušili podporu v režimu de minimis, zvýšili maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému na 2 MWp, zjednodušili a snížili hodnotící kritéria a zavedli další opatření, od nichž si slibujeme, že povedou k větší atraktivitě výzvy pro žadatele i zrychlení hodnocení žádostí.“ uvedl Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API (Agentura pro podnikání a inovace).

V programu je alokováno celkem 500 milionů korun. Míra podpory je 80 % pro malé podniky (do 49 zaměstnanců) 70 % pro střední podniky (50 až 249 zaměstnanců) a 60 % pro velké podniky (od 250 zaměstnanců) ze způsobilých výdajů projektu.

Výzva finančně podporuje instalaci fotovoltaických systémů s výkonem až 2 MWp. Zájemci by si měli u svého dodavatele energie zjistit přehled spotřeb energie za poslední rok. Čím detailnější bude přehled, tím přesnější bude návrh výkonu fotovoltaické elektrárny a zájemce zároveň dosáhne i odhadu investičních nákladů.