V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora fotovoltaiky pro podnikatele

29.7.2020

Obliba solárních elektráren roste. Od ledna letošního roku mohou i podnikatelé získat peníze na pořízení solárních panelů. Elektřina z fotovoltaických elektráren, instalovaných pro vlastní spotřebu podniků, přináší výhody v úspoře nákladů za energie a zvyšuje energetickou soběstačnost firmy. O podporu lze žádat v rámci dotačního programu  OPPIK Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Návratnost vlastní solární elektrárny se pohybuje u většiny instalovaných fotovoltaik mezi 7-12 lety. 

Příjem žádostí potrvá do 31. srpna 2020. Dotace je poskytována minimálně ve výši 2 milion korun a maximálně do výše 50 milion korun. Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy. Nově mohou o dotaci žádat i podniky z cestovního ruchu.

Předmětem výzvy je dotační podpora instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku. „Oproti předchozím výzvám přináší III. Výzva řadu zjednodušení: zrušili jsme povinnost dokládat podnikatelský záměr, historickou spotřebu, projektovou dokumentaci či položkový rozpočet, zrušili podporu v režimu de minimis, zvýšili maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému na 2 MWp, zjednodušili a snížili hodnotící kritéria a zavedli další opatření, od nichž si slibujeme, že povedou k větší atraktivitě výzvy pro žadatele i zrychlení hodnocení žádostí.“ uvedl Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API (Agentura pro podnikání a inovace).

V programu je alokováno celkem 500 milionů korun. Míra podpory je 80 % pro malé podniky (do 49 zaměstnanců) 70 % pro střední podniky (50 až 249 zaměstnanců) a 60 % pro velké podniky (od 250 zaměstnanců) ze způsobilých výdajů projektu.

Výzva finančně podporuje instalaci fotovoltaických systémů s výkonem až 2 MWp. Zájemci by si měli u svého dodavatele energie zjistit přehled spotřeb energie za poslední rok. Čím detailnější bude přehled, tím přesnější bude návrh výkonu fotovoltaické elektrárny a zájemce zároveň dosáhne i odhadu investičních nákladů.