INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora digitalizace podniků

3.7.2024

České podniky patří v rámci Evropské unie ke špičce v elektronickém sdílení informací. Avšak podíl využívání ERP systémů se meziročně snížil. Na digitalizace podniků jsou zacíleny další dotační výzvy. V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je celkově připraveno 1,1 miliardy korun.

Od poloviny července je otevřen program s širším zaměřením na digitalizaci výroby a skladování.  Jedná se o výzvy Digitální podnik a Technologické platformy, které firmám pomohou rozvíjet nové technologie a digitalizovat vnitřní procesy.

Digitální podnik
Žádat o podporu lze od 15. července 2024 do 31. března 2025. Výzva se zaměřuje na malé a střední podniky. Výše podpory je poskytována podle regionální mapy podpory. Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2,5 milionů korun a maximálně 50 milionů korun.

V rámci výzvy Digitální podnik jsou podporované následující aktivity:

  • digitální transformace firmy
  • kybernetická bezpečnost
  • BIM a CDE systémy
  • logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie
  • jednorázové školené zakončená certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
  • vytvoření digitálního dvojčete
  • vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí)

Technologické platformy
Žádat o podporu lze od 15. července 2024 do 11. listopadu 2024.  Od podporu mohou žádat malé, střední i velké podniky. Výše podpory činí 75 procent způsobilých výdajů. Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2 milionů korun a maximálně do 10 milionů korun. Budou podporovány koordinační činnosti technologické platformy v těchto oblastech:

  • při vytváření a implementaci strategií směřujících k digitální a zelené transformaci průmyslu, které umožní podnikům reagovat na společné výzvy, potřeby a požadavky spojené s přechodem na digitální a zelené technologie v průmyslu
  • navázaní uzší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a evropskými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni, např. s některou z existujících Společných technologických iniciativ (Joint technology Initiatives, JTI) , nebo s evropskou asociací, či jiným subjektem, který hraje klíčovou roli v daném odvětví v rámci EU s důrazem na výzkum, vývoj a inovace a zapojování českých organizací pro výzkum a šíření znalostí a podniků do jejich činnosti s důrazem na koordinaci a implementaci tzv. transition pathways v daném ekosystému
  • koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů jako je například Program Digitální Evropa.