INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podoba dohody o provedení práce v roce 2014

14.3.2014

Dohoda o provedení práce (DPP) zakládá zvláštní formu pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mimo klasický pracovní poměr. Tato dohoda je velmi oblíbená v případě příležitostných zaměstnání, dále z důvodu nižšího zdanění a jednodušší administrativy. Dohoda o provedení práce musí být písemná a může být se zaměstnancem dle § 75 zákoníku práce uzavřena až na 300 hodin ročně. Od roku 2014 je dohoda o provedení práce ještě výhodnější. Následující odstavce shrnují novinky a důležitosti dohody o provedení práce.

Takzvané zpojistnění dohod u odměny převyšující 10 000 korun je možné již od roku 2012. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn, které u jednoho zaměstnavatele nepřesáhnou 10 000 korun za měsíc, přičemž je možno mít příjmy i u více zaměstnavatelů. Pokud je odměna vyšší než zmiňovaných 10 000 korun je třeba zaplatit sociální, zdravotní pojištění i nemocenské pojištění. Za zaměstnance, jehož odměna přesáhla v konkrétním měsíci 10 000 Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Od letošního roku může poplatník, kterému byl příjem ze závislé činnosti podroben u zaměstnavatele srážkové dani, zahrnout tyto příjmy do svého daňového přiznání a může si započíst srážkovou daň na svoji celkovou daň. Poplatník tak může naplno využít slevy na dani a nezdanitelné části základu daně.

Příjem ze závislé činnosti tedy podléhá zdanění srážkové daně, jestliže se jedná o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, úhrnná výše u téhož plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 korun (do roku 2013 platil limit pro zdanění srážkovou daní 5 000 korun v případě. Poslední podmínkou je to, že zaměstnanec nemá u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení.

Novinkou je i to, že lze dohodu o provedení práce okamžitě zrušit zákonným zástupcem. Zákonný zástupce (zpravidla rodič) nezletilého zaměstnance, jež nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o provedení práce, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého. K tomuto kroku se vyžaduje přivolení soudu.