INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podnikatelé a pronajímatelé mají možnost vybrat si výhodnější zdanění

16.1.2018

Paušální výdaje jsou nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání. Podnikatel nemusí vést daňovou evidenci a výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů.

Živnostníci, kteří využívají výdajové paušály si mohou v daňovém přiznání za rok 2017 opět od daní odečíst daňové slevy za manželku/manžela s nízkým nebo žádnými příjmy nebo za děti. Na druhou stranu jim ovšem výrazně klesne částka příjmů, na kterou mohou výdajový paušál použít.

Letos bude možné využít vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění, nebo nižší paušální výdaje a sleva na manželku/ manžela a daňové zvýhodnění na děti.  Vyšší limit výdajového paušálu si může podnikatel uplatnit do dvou milionu korun zdanitelného příjmu, ze kterého je výdajový paušál počítán. Nebude si ovšem už moci uplatnit slevu na dani na manžela/manželku (jehož/jejíž příjmy nepřesáhly částku 68 000 korun ročně), ani daňové zvýhodnění na děti.

Pokud si podnikatel vybere druhou variantu – tedy slevu na manžela/manželku ve výši 24 840 korun i daňové zvýhodnění na děti, může použít nižší limit výdajového paušálu do částky jednoho milionu korun zdanitelného příjmu.

Volbu mezi dvěma variantami zdanění může poplatník provést pouze ve zdaňovacím období roku 2017. Od zdaňovacího období 2018 již budou platit pro všechny podnikatele nižší limity výdajových paušálů a možnost uplatnění slevy na dani na manžela/manželku a uplatnění daňového zvýhodnění na děti.

Limit příjmů pro uplatnění výdajových paušálů se s novými pravidly snižuje na polovinu předchozí částky, viz následující tabulka.

Druh OSVČ Výdajový paušál Maximální částka uplatnitelných výdajů
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě 80 % 800 000,- Kč
Ostatní živnostníci 60 % 600 000,- Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 40 % 400 000,- Kč
Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 300 000,- Kč