INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podle Evropské komise je česká ekonomika v relativně dobré pozici

30.11.2013

Evropská komise každoročně zveřejňuje svou roční analýzu růstu a zprávu mechanismu varování. V roční analýze růstu je představen názor komise ohledně politických priorit EU na příští rok. Členské státy jsou vyzvány, aby uvedené priority zohlednily při koncipování svých hospodářských politik na nadcházející rok. Ve zprávě mechanismu varování je posuzován makroekonomický vývoj v jednotlivých zemích EU. Na základě této zprávy se Komise může rozhodnout, zda provede hloubkový přezkum situace v zemích, u nichž je riziko potenciální makroekonomické nerovnováhy považováno za vysoké.

Co se týče naší země, podle zprávy Evropské komise se pracovní trh v České republice se slabým výkonem ekonomiky vyrovnal relativně dobře a to i přes větší nezaměstnanost hlavně u mladých lidí. Ačkoli je vývoj české ekonomiky nepříznivý (hrubý domácí produkt v současné době činí -1,6%) je dle komise Česká republika mezi členy Evropské unie v relativně dobré pozici.

I přes zahraniční zadlužení a deficitu státního rozpočtu je Česká republika v takovém stavu i díky zahraničním investicím. Minulý rok zájem investorů o naši zemi výrazně ožil. Hodnota přímých zahraničních přímých investic do české ekonomiky meziročně stoupla pětkrát na částku 207 miliard korun. Zajímavostí může být, že v loňském roce podle statistik České národní banky nejvíce peněz směřovalo do Česka z Nizozemska.

Podle zprávy by měly pomoci odstranit bariéry na pracovním trhu některé již zavedené sektorové reformy. Nezaměstnanost v ČR v minulém roce činila 7 %, nad průměrem EU byla nezaměstnanost mladých do 25 let (19,5%). Komise ovšem nebude stav české ekonomiky hlouběji zkoumat (na rozdíl např. od německé, francouzské, italské ekonomiky).

Podle zprávy zahraniční kapitál před krizí na vnitřním trhu přispíval k růstu cen nemovitostí a v současné době je stále růst úvěru utlumený. Soukromý sektor v Česku vykazuje nízkou úroveň zadlužení.

V analýze růstu je ČR mezi zeměmi, které srovnaly věk odchodu do důchodu u mužů a žen. Toto srovnání je označeno za součást snahy o „zdraví veřejných financí“. Podle zprávy Česká republika zefektivnila sektor služeb, ale na druhé straně si pohoršila v oblasti financování výzkumu a vývoje.  Nicméně, jak vyplývá z názoru Evropské komise, se v českém prostředí rozvíjí inovativní financování vyššího vzdělání založené na výkonu studentů.