INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Počet podnikatelů se zvýšil

18.5.2017

V loňském roce se dle statistiky České správy sociálního zabezpečení zvedl počet podnikatelů. V roce 2016 k 31.12. podnikalo v České republice celkem přes 981 000 osob.  Z toho téměř 578 000 podnikatelů vykonávalo hlavní činnost a zbývajících 403 000 podnikalo ve vedlejší činnosti.

Největší počet osob samostatně výdělečně činných vykonávající hlavní či vedlejší činnost je v Praze (téměř 171 000), poté ve Středočeském kraji a kraji Jihomoravském. Nejmenší počet podnikatelů v loňském roce vykazoval Karlovarský kraj (pouhých 23 225 OSVČ). Avšak i v loňském roce došlo k poklesu OSVČ vykonávají hlavní činnost. Naproti tomu trend růstu počtu OSVČ vykonávající vedlejší činnost i nadále pokračuje.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem roku 677 000 OSVČ, o 14 000 více než v roce 2015. Pojistné na nemocenské pojištění si celkem platilo 91 000 osob. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Dle analýzy Asociace malých a středních podniků živnostníků v České republice vyplývá, že ženy se mnohem více zapojují do drobného podnikání než muži. V loňském roce založilo firmu dvakrát více žen než mužů. Počet podnikajících mužů stagnuje a za posledních pět let jich je dokonce ubylo o 193.

„Zatímco do roku 2010 válcovali co do počtu nových živností muži ženy, v posledních letech je trend přesně opačný. Dobývat podnikatelský kopec se rozhoduje čím dále více žen po mateřské dovolené, ale roste i počet zajištěných žen, které míří k vyšší nezávislosti. Růst vidíme i u žen ve věku 55 let a více. Obecně pro ně platí, že jsou vytrvalé, méně riskují a jdou věcně za výsledkem. Úspěch neměří finančními a mediálními ukazateli, ale schopností přežít v delším časovém horizontu, klidně i s menšími zisky,“ vyjádřil se předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Karel Havlíček.

Členka dozorčí rady AMSP Eva Čejková Vašková k tomu dodává, že ženy mají největší zájem o podnikání v oblasti poskytování služeb a v prodeji vlastních produktů na internetu.

Co se týče vlivu elektronické evidence tržeb na počty podnikatelů lze ho dle Havlíčka vyhodnotit až nejdříve za rok. Havlíček je ovšem názoru, že k razantnímu poklesu počtu OSVČ nedojde.