V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Počet podnikatelů se zvýšil

18.5.2017

V loňském roce se dle statistiky České správy sociálního zabezpečení zvedl počet podnikatelů. V roce 2016 k 31.12. podnikalo v České republice celkem přes 981 000 osob.  Z toho téměř 578 000 podnikatelů vykonávalo hlavní činnost a zbývajících 403 000 podnikalo ve vedlejší činnosti.

Největší počet osob samostatně výdělečně činných vykonávající hlavní či vedlejší činnost je v Praze (téměř 171 000), poté ve Středočeském kraji a kraji Jihomoravském. Nejmenší počet podnikatelů v loňském roce vykazoval Karlovarský kraj (pouhých 23 225 OSVČ). Avšak i v loňském roce došlo k poklesu OSVČ vykonávají hlavní činnost. Naproti tomu trend růstu počtu OSVČ vykonávající vedlejší činnost i nadále pokračuje.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem roku 677 000 OSVČ, o 14 000 více než v roce 2015. Pojistné na nemocenské pojištění si celkem platilo 91 000 osob. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Dle analýzy Asociace malých a středních podniků živnostníků v České republice vyplývá, že ženy se mnohem více zapojují do drobného podnikání než muži. V loňském roce založilo firmu dvakrát více žen než mužů. Počet podnikajících mužů stagnuje a za posledních pět let jich je dokonce ubylo o 193.

„Zatímco do roku 2010 válcovali co do počtu nových živností muži ženy, v posledních letech je trend přesně opačný. Dobývat podnikatelský kopec se rozhoduje čím dále více žen po mateřské dovolené, ale roste i počet zajištěných žen, které míří k vyšší nezávislosti. Růst vidíme i u žen ve věku 55 let a více. Obecně pro ně platí, že jsou vytrvalé, méně riskují a jdou věcně za výsledkem. Úspěch neměří finančními a mediálními ukazateli, ale schopností přežít v delším časovém horizontu, klidně i s menšími zisky,“ vyjádřil se předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Karel Havlíček.

Členka dozorčí rady AMSP Eva Čejková Vašková k tomu dodává, že ženy mají největší zájem o podnikání v oblasti poskytování služeb a v prodeji vlastních produktů na internetu.

Co se týče vlivu elektronické evidence tržeb na počty podnikatelů lze ho dle Havlíčka vyhodnotit až nejdříve za rok. Havlíček je ovšem názoru, že k razantnímu poklesu počtu OSVČ nedojde.