INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Počet nespolehlivých firem roste

14.1.2020

Na konci loňského roku se zvedl počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH. Jejich počet překonal hranici 20 000. Oproti roku 2018 se jedná o nárůst o více než pětinu.

Aktuálně je na černé listině 6 106 nespolehlivých plátců DPH a 13 983 nespolehlivých osob. Na seznamu nespolehlivých plátců a osob jsou nejvíce zastoupeny společnosti s ručením omezeným a živnostníci.     „I když problémové subjekty stále rychle přibývají, v porovnání s rokem 2018 došlo k výraznému zpomalení,“ uvedla Petra Štěpánová z poradenské společnosti Bisnode.  Ke konci roku 2019 šlo o 15 696 společností s ručením omezeným a 2 278 živnostníků. „Mezi lety 2018 a 2019 v registru přibylo 2 706 společností s ručením omezeným a 329 živnostníků. A to přesto, že nejčastější právní formou pro podnikání v České republice jsou živnostníci,“ dále uvedla Štěpánová. Na konci roku v České republice působilo necelých 482 000 s.r.o. a 1 942 000 živnostníků.

Institut nespolehlivé osoby byl zaveden v červenci roku 2017. Nespolehlivou osobou se stanete na základě rozhodnutí správce daně. Může se jednat jak o fyzickou osobu, tak i právnickou. Na seznam se dostanou subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

Institut nespolehlivého plátce byl již zaveden s příchodem roku 2013.  Za nespolehlivou je považovaná firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jim vyměří daň alespoň ve výši 500 000 korun, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. V seznamu mohou být i společnosti, které opakovaně neplní lhůty po povinná podání.

Cílem zavedení institutu nespolehlivé osoby je zabránit situacím, kdy byl plátce daně označen za nespolehlivého a následně účelově zrušil svoji registraci plátce. Tím se tzv. očistil, a poté se opět zaregistroval jako plátce, samozřejmě již bez „nálepky nespolehlivosti“.

Nespolehliví plátci DPH se koncentrují v okolí velkých měst. V hlavním městě Praze má registrované sídlo 11 201, tedy 54 procent nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 662 firem, což představuje 13procentní podíl.