INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Plátci DPH

19.4.2018

V České republice se počet plátců DPH zvýšil zejména po zavedení nové povinnosti, tzv. kontrolního hlášení.  Největší skupinou plátců DPH jsou živnostníci a společnosti s ručením omezeným. V České republice je plátcem DPH téměř každý šestý podnikatelský subjekt. Povinnost platit DPH má podnikatel, jehož obrat za 12 předcházejících měsíců přesáhne částku 1 000 000 korun.

Kontrolní hlášení je zavedeno od začátku roku 2016. Celkově se počet plátců daně z přidané hodnoty zvýšil o 5,6 %, tedy o 26 166 na 497 094. Z tohoto součtu se jedná o 43 % živnostníků a 42 % tvoří společnosti s ručením omezeným.

Plátci DPH nejvíce podnikají v oblasti zprostředkování velkoobchodu, stravování, výstavby budov a silniční nákladní dopravy. Tradičně nejvíce jich podniká v Praze, nejméně jich je naopak v Karlovarském kraji.

Co se týče počtu nespolehlivých plátců DPH, došlo za poslední tři měsíce k poklesu. Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad ji vyměří daň ve výši alespoň 500 tisíc korun. Dále je za nespolehlivého plátce DPH považována společnost, která je podezřelá z účasti na podvodu, či je nekontaktní nebo opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Nejpočetnější skupinu nespolehlivých plátců DPH tvoří subjekty s tržbami do deseti milionů korun.

Ke konci března působilo v České republice celkem 10 286 nespolehlivých plátců DPH. Letos jich celkem ubylo 327. „Přesto, že se počet nespolehlivých plátců DPH od začátku letošního roku stále snižuje, ve skutečnosti na našem trhu rychle přibývají firmy a podnikatelé, kteří mají dluh na DPH. To umožňuje institut nespolehlivé osoby, kam se nespolehliví plátci automaticky přesunují, pokud zruší svoji registraci k DPH. Takzvaně nespolehlivých subjektů je v ČR aktuálně přes 13 000,“ vysvětluje analytička Bisnode Petra Štěpánová. Současně dodává: „Mezi nespolehlivými osobami je 17 procent subjektů v likvidaci.“

Na černé listině nespolehlivých plátců DPH jsou téměř čtyři procenta společností s ručením omezeným. Ze statistik dále vyplývá, že podíl společností s ručením omezeným mezi nespolehlivými plátci kontinuálně roste, zatímco podíl živnostníků klesá.