INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Platby na zdravotní pojištění

26.8.2019

Zdravotní pojištění slouží pro případ nemoci, kdy se pojištěnci hradí potřebná zdravotní péče v rozsahu stanoveném zákonem. Zdravotní pojištění je povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem na území České republiky, nebo pro osoby bez trvalého pobytu v ČR, které jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Plátci zdravotního pojištění jsou zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel. Za určité skupiny obyvatel je plátcem pojištění stát. Kompletní výčet je uveden v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se například o tyto osoby:

  • Nezaopatřené děti
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Poživatelé důchodu z důchodového pojištění
  • Příjemci rodičovského příspěvku
  • Ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
  • Osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV závislosti a osoby pečující o tyto osoby
  • Osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
  • občané celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu, který pro letošní rok činí 7 540 korun. Za každého zaměstnance tak musí zdravotní pojišťovna obdržet měsíčně minimálně 1 803 korun.

OSVČ vykonávající hlavní činnost platí zálohy vyplývající z přehledu o příjmech a výdajích. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je v letošním roce stanovena ve výši 2 208 korun. Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce. Pokud má OSVČ výdělek jako vedlejší činnost, nemusí platit zálohy. Zdravotní pojištění zaplatí až po skončení roku na základě přehledu o příjmech a výdajích. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění platí vždy ze skutečného vyměřovacího základu.