INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Paušální platba daně

12.2.2019

Vláda projednává možnost paušální daně pro podnikatele, což by jim mělo výrazně usnadnit podmínky. Podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun by mohli pomocí jedné paušální platby uhradit i zdravotní a sociální pojištění. Platba by probíhala jednou měsíčně. Dle údajů ministerstva financí by paušální odvod mohlo využít až 422 tisíc osob samostatně výdělečně činných.

Podnikatelé by se díky jedné paušální platbě zbavili povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojistné. Živnostníci by se tak mohli vymanit z povinnosti počítat daně a vést účetnictví.
Platba by zahrnovala minimální náklady pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok a částky 500 korun. Celková výše tohoto paušálního odvodu by se pohybovala v závislosti na vývoji průměrné mzdy. V příštím roce by se měla pohybovat v rozmezí 5 400 – 5 500 korun měsíčně.

„Malý živnostník si na rozdíl od velkých firem musí vše vyřídit sám, a pokud má trávit neúměrné množství času papírováním a byrokracií spojenou s kontrolami, nemá čas na svoji hlavní činnost a přichází o nemalé příjmy. Jsme spokojeni i s výší paušálu, který se nám podařilo dojednat. Pětistovka měsíčně je s ohledem na úbytek starostí a administrativy rozumným kompromisem,“ uvedl šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

Dle expertů ovšem někteří živnostníci budou i nadále povinni podávat přehledy pojistného a daňového přiznání, například kvůli získání daňového bonusu na děti, či kvůli výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pro některé podnikatele nebude paušální platba výhodná.  Dle Gabriely Ivanco ze společnosti Mazars například podnikatel uplatňující 40procentní paušál s výdělkem do 276 000 korun nezaplatí po odečtení slevy na poplatníka v roce 2019 na dani ani korunu. Paušální dan bude vhodná pro podnikatele s příjmy vyšší než 300 000 korun.

Pro živnostníky se chystají i další opatření, která by měla snížit administrativní zátěž. Na jednom elektronickém místě by živnostník měl najít všechny informace potřebné k podnikání. Měl by se snížit i počet na kontrol pro podnikatele ze strany státu na maximálně pět.