INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Paušální náhrada nákladů

16.2.2022

Od nového roku se do novely občanského soudního řádu podařilo prosadit pomoc podnikatelům, kteří mají zaměstnance s exekucemi. Zaměstnavatel má tak nárok na paušální náhradu nákladů, které mu vznikly za každý kalendářní měsíc, v němž jsou prováděny srážky ze mzdy dlužníka. V souvislosti s exekucí totiž musí zaměstnavatel zavádět výkony rozhodnutí do účetního systému, vypočítává srážky, komunikuje se soudem i s exekutory.

Zaměstnavatel zvýšení náklady na administrativu a účetnictví nemusí zaměstnanci nijak prokazovat. Nárok na paušální náhradu je automatický. Paušální náhrada se týká pouze výkonu rozhodnutí a exekuce, nikoli insolvenčního řízení.

Částka náhrady nákladů je stanovena vyhláškou. Nárok na paušální náhradu nákladů vzniká plátcům mzdy pouze u nových exekucí, tedy od 1. ledna 2022 a později. Pokud je prováděna srážka z titulu vydobytí více pohledávek, náleží pouze jeden nárok na paušální náhradu. Jestliže si zaměstnavatel náhradu nestrhne před vyplácením mzdy, pozdější nárok na ni zaniká.

Pro připomenutí se výpočet srážek ze mzdy provádí tak, že z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky se srážejí dvě třetiny.

Částka na paušální náhradu nákladů činí 50 korun měsíčně. Výše paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy povinného. Mohou nastat tyto tři situace:

  • částka sražená ze mzdy vychází alespoň 150 korun nebo více – vzniká nárok na paušální náhradu ve výši 50 korun a tuto částku můžeme srazit ve prospěch zaměstnavatele,
  • částka sražená ze mzdy vychází v intervalu od jedné koruny do 150-ti korun - paušální náhradu je potřeba vypočíst jako 1/3 srážky a zaokrouhlit na celé koruny nahoru (např. srážka ze mzdy = 112 korun, 1/3 = zaokrouhleno 38 korun– jako paušální náhradu srazíme ve prospěch zaměstnavatele 38 korun),
  • nelze z čisté mzdy srazit nic – zde vzniká nárok na paušálně stanovenou náhradu 0 korun, nesrážíme tedy ve prospěch zaměstnavatele nic.