INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Paušální daň v roce 2024

27.9.2023

S příchodem nového roku se zvýší paušální daň. Ke zvýšení dojde ve všech pásmech, nejvíce si ovšem připlatí podnikatelé s nižšími příjmy.

V paušální dani je zahrnuta platba daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Paušální daň se od letošního roku hradí ve třech různých pásmech. Jednotlivá pásma se odvíjí od výše předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého osoby samostatně výdělečně činné spadají.

První pásmo
První pásmo je primárně určené pro podnikatele s příjmy do 1 milionu korun. Dále se do tohoto pásma může přihlásit i podnikatel s příjmy do 1,5 milionu korun, pokud se alespoň na 75 % těchto průjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %, nebo 60 %. Nebo podnikatel s příjmy do 2 milionu korun, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.

V letošním roce paušální daň v prvním pásmu činila 6 208 korun. V příštím roce by měla paušální daň v prvním pásmu činit 7 498 korun měsíčně (4 430 korun sociální pojištění, 2 968 korun zdravotní pojištění a 100 korun daň z příjmů). Pro podnikatele se tak měsíčně zvedne platba o 1 290 korun.

Druhé pásmo
Druhé pásmo je určené pro podnikatele s příjmy do 1,5 milionu korun bez ohledu na druh činnosti. Toto pásmo mohou využít také poplatníci s příjmy do 2 milionu korun, jestliže se alespoň na 75 % z nich dá uplatnit 80%, nebo 60% výdajový paušál. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 000 korun. V příštím roce by se paušální daň měla zvýšit na 16 745 korun (8 191 korun důchodové pojištění, 3 591 korun zdravotní pojištění, 4 963 korun na daň z příjmů).

Třetí pásmo
Třetí pásmo je určené pro poplatníky s příjmy do 2 milionu korun. Paušální daň v třetím pásmu je vyčíslena na 26 000 korun. V příštím roce by daň měla činit 27 139 korun (12 527 korun důchodové pojištění, 5 292 korun zdravotní pojištění, 9 320 korun na daň z příjmů).

K paušální dani se lze přihlásit do 10. ledna 2024. V případě, že je OSVČ v paušálním režimu již letos a bude splňovat podmínky pro první pásmo i v příštím roce, oznámení už znovu podávat nemusí. Nová minimální měsíční záloha bude muset být zaplacena za leden 2024, tedy do 8. února 2024.