INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Otcovská dovolená

12.10.2017

Díky zavedení nové dávky nemocenského pojištění budou moci novopečení tatínci pomoci matce svého dítěte během šestinedělí.  Otcové doposud mohli čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou místo matky. Nově by se ovšem mohli po dobu až sedmi dnů starat o své dítě společně. Dle vlády by tato nová dávka měla posílit vztah mezi rodiči a potomkem a motivovat muže, aby se do péče více zapojili. Otcovskou poporodní péči bude možné poprvé čerpat od 1. února 2018.

Novinka v podobě nové dávky se ovšem moc nelíbí Hospodářské komoře. „Trváme na tom, že toto opatření spadá do kategorie zaměstnaneckých benefitů a nesouhlasíme s jeho direktivním plošným zavedením. Navíc daňoví poplatníci za něj zaplatí až 800 milionů korun,“ uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.
Pro výplatu otcovské je nutné splnit základní pravidla. Otcovskou bude moci čerpat pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem (je zapsán v matrice jako otec). Dále se za otce bude považovat pojištěnec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů, v případě že dítě ke dni převzetí nedosáhlo 7 let věku.  Otcovská bude náležet jenom jednou, a to i za situace, kdy pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně. Otcové by volno měli dostat i tehdy, pokud je žena s potomkem v nemocnici.

Nárok na otcovskou dovolenou budou mít osoby, které se účastní nemocenského pojištění. Nebude nutné splňovat obecnou podmínku čekací doby pro nárok na peněžitou pomoc jako je v mateřství (270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem). Ovšem osoby, které se účastní nemocenského pojištění dobrovolně, budou muset být účastni tohoto pojištění minimálně tři měsíce bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou dovolenou.

Výše dávky bude odpovídat výše dávky peněžité pomoci v mateřství – tedy 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Zaměstnavatele by otcovská neměla finančně zatížit, neboť náklady budou hrazeny z nemocenského pojištění.

Otec má nárok na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte, či převzetí dítěte do péče. Podpůrčí doba má činit 7 kalendářních dnů (nepřerušuje se).