INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

OSVČ mohou žádat o ošetřovné

17.2.2021

Osoby samostatně výdělečně činné mohou od 10. února žádat o ošetřovné za leden a prosinec. Ošetřovné mohou získat živnostníci na děti mladší 10 let, které nemohly navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády či z důvodu nařízení karantény ve škole. Mohou žádat o 400 korun denně v rámci nové výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ošetřovné lze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí.

„Podmínky pro ošetřovné za leden jsou stejné jako u předchozích výzev. On-line formulář je velmi jednoduchý a zabere pouze pár minut – do žádosti se vyplní jen základní údaje ke svému podnikání, dítěti/osobě, o kterou se stará, a název, adresu a webové stránky školy/školky/dětské skupiny/ústavu,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Žádosti o „ošetřovné“ OSVČ bude možné podávat na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu do 11. března 2021. Co se týče prosince, lze o dotaci žádat za 21. a 22. 12. 2020, v lednu za období od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021 a od 30. 1. 2021 do 31. 1. 2021. Za dny 1. až 3. 1. 2021 a za den 29. 1. 2021 není možné žádat o ošetřovné, protože tyto dny jsou podle školského zákona a příslušné vyhlášky MŠMT dnem školních prázdnin.

Za prosinec lze získat 800 korun. Za leden lze maximálně žádat o 10 800 korun. Celkem tak získat o 11 600 korun.

Na ošetřovné mají nárok pouze OSVČ hlavní. Za OSVČ se pro účely podpory považuje i spolupracující osoba. Příjemcem dotace nemůže být:

  • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
  • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
  • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona o obchodních korporacích.

Ošetřovné pro OSVČ je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.