INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odpočet úroků z hypotéky

30.3.2015

Základ daně si může daňový poplatník snížit odpočtem úroků z úvěru v případě, že je tím řešena takzvaná bytová potřeba poplatníka. Pro odpočet úroku z úvěru si nelze pořídit úvěr na rekreační chatu nebo chalupu či je úvěr použit na výstavbu nemovitosti v rámci podnikatelské činnosti či výstavbu za účelem pronájmu.

Výše odpočtu závisí na výši úrokové sazby a počtu let do konce splatnosti hypotéky. „Zvláště v první třetině splatnosti úvěru tvoří většinu celkové měsíční splátky úroky úvěru. Úvěr je v této fázi umořován pouze asi z 20 %. Co zaplatí dlužník na úrocích, dostane však z části zpátky na daních. U hypotéky ve výši 1,8 milionu korun je běžné získat za rok 12 000 Kč na daních zpátky,“ uvádí Jan Kruntorád, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Gepard Finance.

I na pozemek lze uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení. V daňovém přiznání si můžete odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru až do souhrnné částky 300 tisíc korun. Daňové odpočty snižují daňový základ a odpočet zaplacených úroků z hypotéčního úvěru není možné uplatnit během roku. Stavba musí být na koupeném pozemku financována z úvěru na financování bytových potřeb.

Daňový odpočet je nutné prokázat potvrzením od banky. Banky posílají toto potvrzení automaticky vždy začátkem roku. Podmínkou, aby mohly zaplacené úroky z úvěru snížit daňový základ při koupi pozemku, je to, že musí být na pozemku zahájena stavba do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy. Další podmínkou je ta, že stavba přitom musí být na koupeném pozemku financována z úvěru na financování bytových potřeb.

V praxi ovšem velmi často dochází k situaci, že si občan koupí pozemek, na kterém plánuje výstavbu rodinného domu a například si tři roky uplatňuje odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru. Následně ovšem k žádné výstavbě z různých důvodů nedojde a pozemek je například prodán. Odpočet úroků se pak musí dodatečně dodanit.