INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odpočet daně - dary na Ukrajinu

9.3.2022

V České republice lidé na válku na Ukrajině zareagovali obrovskou vlnou solidarity a pomoci. Jednotlivci a firmy už na Ukrajinu poslali přes 1,5 miliardy korun. Náklady na pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům utíkajícím před ruskou invazí si lidé a firmy mohou odečíst z daní. V dnešním článku jsou popsány podrobnější informace o možném odpočtu.

V případě, že darujete prostředky prostřednictvím české neziskové organizace, lze jejich výši odečíst od základu daně.  U fyzických osob může v letošním roce činit dar maximálně 15 % základu daně při minimální hodnotě daru 1 000 korun, u právnických osob potom maximálně 10 % základu daně při minimální hodnotě daru 2 000 korun. Je nutné jen potvrzení o poskytnutí daru, kterou by vám měla vydat nezisková organizace.

Nejčastěji jsou předmětem daru finanční prostředky, ovšem od základu daně lze i odečíst nepeněžní dary. Fyzická osoba si může odečíst tržní cenu nepeněžního daru. Právnická osoba si odečte zůstatkovou cenu majetku. Pokud nepeněžité dary poskytne plátce DPH, nesmí zapomenout na odvod DPH.

V souvislosti s podporou Ukrajiny vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů. Doposud byl možný odpočet pouze u stanovených příjemců se sídlem na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Díky novele bude možné od základu nově odečíst i hodnotu daru, který byl poskytnut:

  • přímo státu Ukrajina,
  • územně-správnímu celku státu Ukrajina,
  • právnické osobě se sídlem na území státu Ukrajina,
  • fyzické osobě s bydlištěm na území státu Ukrajina.

Níže uvedené změny mají zpětnou účinnost a vztahují se i na dary, které poplatník poskytl ještě před účinností novely zákona. Poplatník daně z příjmů si může poskytnuté dary uplatnit v daňovém přiznání podávaném za období roku 2022.