INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Od 1. září se opět zvýšil okruh nezaopatřených osob, které mají nárok na daňové slevy

22.10.2013

V minulém roce schválili poslanci vyhlášku, kdy se studenti jednoletého prezenčního studia cizího jazyka nepovažovali za nezaopatřené děti (s možností uplatnění daňového zvýhodnění rodiči a slev na studium samotným studentem).  Kromě daňových slev studentům hrozilo i to, že si budou muset sami platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů.

Vše mělo dopad jak na studenty a tím i související menší počet zájemců o jazykové vzdělávání, tak i na horší situaci firem nabízející toto vzdělání. Přitom získání jazykové kompetence může výrazně pomoci mladým lidem uplatnit se na trhu práce. Tento nešťastný krok senát změnil 21. srpna 2013, kdy schválil poslanecký návrh novely zákona o státní sociální podpoře a zákon o důchodovém pojištění.

Novela zákona o státní sociální podpoře byla vyhlášena ve Sbírce listin pod číslem 267/2013 s účinností od 1. září 2013 a díky ní se opět podařilo studium cizích jazyků prosadit jako soustavnou přípravu na budoucí povolání. V novele jsou stanovena obecná pravidla pro uznané druhy a formy studia, která jsou považovávána za studium na středních školách pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění. 

V souladu se zákonem o státní sociální podpoře jsou za soustavnou přípravu budoucího povolání požadována tato studia:

  • Studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou pro osoby, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium (prezenční jednoleté studium jazyka je postaveno na úroveň studia na středních školách).
  • Studium uskutečňované vzdělávacími institucemi působícími v České republice podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů (novela popisuje podrobnější podmínky).
  • Příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let.
  • Vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů.

Poslankyně, předkládající tuto novelu, Vlasta Bohdalová (ČSSD) vysvětlovala: „Změna, kterou dnes schválili senátoři, ruší vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí, která vzala studentům ročního pomaturitního studia jazykových škol status studenta. Žáci, kteří se nedostali na vysoké školy, teď kvůli ní musí nejen platit jazykovou školu, ale také sociální a zdravotní pojištění, což je staví do nepředstavitelně náročné situace.“