INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový občanský zákoník přinese i změny v oblasti internetových obchodů

27.12.2013

Nový občanský zákoník, který začne platit od 1. ledna 2014 přinese změny i provozovatelům internetových obchodů, tzv. e-shopů.

Novinka, která na první pohled vypadá jako formalita, se týká kupní smlouvy. Dosud bylo sporné, kdy se uzavírá kupní smlouva. Někteří tvrdili, že smlouva vzniká odesláním objednávky a někteří byli přesvědčeni, že až po jejím potvrzení. Od nového roku se kupní smlouva při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. I přesto, že smlouva vzniká už odesláním objednávky, musíte její obdržení potvrdit. V praxi to znamená, že e-shopař musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob.

Další novinku představuje sjednání smluvní pokuty. Smluvní pokutu lze například vyžadovat, když zákazník odmítne převzít zboží. Od nového roku je možné pokutu domluvit i ústně (například po telefonu), na základě nálezu Ústavního soudu však nesmí být uvedena v obchodních podmínkách. V praxi to bude vypadat tak, že když máte smluvní pokutu zanesenou ve smluvních podmínkách, nemůžete ji vymáhat. Můžete ji však sjednat telefonicky (při uzavírání objednávky) nebo písemně, například v posledním kroku před odesláním objednávky.

E-shopaři budou muset také řešit dodatky, či odchylky, které byly zaslány s objednávkou, pokud objednávku prodávající neodmítne. Příkladem takovéhoto dodatku je objednání produktu v barvě, která není v nabídce. „Jelikož je e-shopař povinen dodat zboží odpovídající objednávce včetně dodatku, pak doporučuji upravit obchodní podmínky. Jen tak nenastanou zbytečné komplikace“ radí Miroslav Uďan, CEO služby Shoptet.cz.

Zákazník bude moci do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy.  Tuto možnost mu podnikatelé na e-shopech budou muset sdělit. Pokud ji nesdělí, prodlužuje se lhůta pro odstoupení na 1 rok a 14 dní. Zákazníka je však možné o možnosti odstoupení informovat i dodatečně. Po odstoupení od smlouvy musí zákazník vrátit zakoupené zboží do 14 dnů. Prodávající musí vrátit peníze do 14 dnů. Není však povinen vrátit peníze dřív, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Co se týče reklamací, prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Jestliže dodá vadné zboží, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno možné, lze odstoupit od smlouvy. Nově může prodávající nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny. V záruční době se musí rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. U podstatného porušení si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, slevu nebo odstoupit od smlouvy. Při nepodstatném porušení může zákazník žádat o odstranění vady či slevu, odstoupit od smlouvy může jen v případě, když prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.