INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový kompenzační bonus

14.4.2021

Od 1. dubna mohou živnostníci žádat o kompenzační bonus za duben. Novela zákona o kompenzačním bonusu umožňuje vládě, aby vyhlašovala kompenzační bonus pro jednotlivé měsíce i bez nouzového stavu. Veřejné rozpočty by mělo vyplácení kompenzačního bonusu za duben 2021 přijít na 9,9 miliardy korun. Ze státního rozpočtu by mělo jít o 9,2 miliardy korun, z rozpočtů obcí 0,5 miliardy korun a z rozpočtů krajů 0,2 miliardy korun.

Žádost o kompenzační bonus je možné podávat online, k dispozici je také tištěná podoba. Celkem živnostníci mohou žádat až o 30 000 korun. Žádost za duben je možné podat až do 1. července 2021.

Nárok na bonus vzniká podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Živnostníci nesmí být během bonusového období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Pokud osoby vykonávají práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 korun za každý kalendářní den bonusového období. V případě OSVČ či společníků, kterým je kompenzační bonus poskytován z důvodu nařízené karantény či izolace, je výše kompenzačního bonusu 500 korun za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění.

O kompenzační bonus mohou žádat i podnikatelé, kteří začali se svou činností těsně před pandemií covidu nebo dokonce i v jejím trvání. Při porovnávání dosažených tržeb pak srovnávají libovolné tři po sobě jdoucí měsíce z prvních osmi měsíců od data zahájení své živnosti.

Žádost se skládá z čestného prohlášení, že dotyčný splňuje podmínky pro přiznání bonusu, čísla účtu a identifikačního údaje. Zaměstnanci pracující na dohodu musí k žádosti doložit kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné relevantní údaje.

Kompenzační bonus již nelze kombinovat s chystanými programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady.