V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový kompenzační bonus

14.4.2021

Od 1. dubna mohou živnostníci žádat o kompenzační bonus za duben. Novela zákona o kompenzačním bonusu umožňuje vládě, aby vyhlašovala kompenzační bonus pro jednotlivé měsíce i bez nouzového stavu. Veřejné rozpočty by mělo vyplácení kompenzačního bonusu za duben 2021 přijít na 9,9 miliardy korun. Ze státního rozpočtu by mělo jít o 9,2 miliardy korun, z rozpočtů obcí 0,5 miliardy korun a z rozpočtů krajů 0,2 miliardy korun.

Žádost o kompenzační bonus je možné podávat online, k dispozici je také tištěná podoba. Celkem živnostníci mohou žádat až o 30 000 korun. Žádost za duben je možné podat až do 1. července 2021.

Nárok na bonus vzniká podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Živnostníci nesmí být během bonusového období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Pokud osoby vykonávají práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 korun za každý kalendářní den bonusového období. V případě OSVČ či společníků, kterým je kompenzační bonus poskytován z důvodu nařízené karantény či izolace, je výše kompenzačního bonusu 500 korun za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění.

O kompenzační bonus mohou žádat i podnikatelé, kteří začali se svou činností těsně před pandemií covidu nebo dokonce i v jejím trvání. Při porovnávání dosažených tržeb pak srovnávají libovolné tři po sobě jdoucí měsíce z prvních osmi měsíců od data zahájení své živnosti.

Žádost se skládá z čestného prohlášení, že dotyčný splňuje podmínky pro přiznání bonusu, čísla účtu a identifikačního údaje. Zaměstnanci pracující na dohodu musí k žádosti doložit kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné relevantní údaje.

Kompenzační bonus již nelze kombinovat s chystanými programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady.