INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinky týkající se zápočtového listu

10.11.2016

Zaměstnavatel je povinen svému zaměstnanci při skončení pracovního poměru vydat zápočtový list. Dle Zákoníku práce musí zaměstnavatel vydat zápočtový list nejpozději poslední den pracovního poměru.  Pokud tak neučiní, hrozí mu až dvoumiliónová pokuta.

V loňském roce rozdal Státní úřad inspekce práce za nevčasné vydání dokumentu, jež je vlastně potvrzením o zaměstnání, pokuty v celkové výši téměř čtyř milionů korun.

Pro připomenutí musí být v zápočtovém litu uvedeny následující informace:

  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
  • druh konaných prací,
  • dosaženou kvalifikaci,
  • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, který orgán srážky nařídil, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
  • údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Vydání zápočtových listů se má od příštího roku zjednodušit. V průběhu roku 2017 by se měla zrušit povinnost vydávat potvrzení o zaměstnání v případě dohody o provedení práce. Avšak tato novinka se nebude týkat všech dohod. Povinnost vydávat zápočtový list zůstává zachována u dohod o provedení práce, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce, či kde vznikla účast na nemocenském pojištění (dohody s úhrnnou měsíční odměnou u jednoho plátce převyšující 10 000 korun).

Nově se bude muset v zápočtovém listu uvádět identifikace orgánu, který nařídil srážky ze mzdy. V současnosti se jenom v zápočtovém listu uvádí, v čí prospěch se exekuce provádí (identifikace věřitele).