INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákoníku práce umožnila více smluv na dobu určitou

16.9.2013

Dne 1. srpna 2013 nabyla účinnosti novela zákoníku práce (zákon č. 155/2013 Sb.), která se mj. týká zaměstnávání v pracovním poměru na dobu určitou. Díky této novele firmy mohou řetězit pracovní smlouvy na dobu určitou neomezeně dlouho. Předtím bylo možné uzavírat smlouvy na dobu určitou nejdéle po dobu tří let a jen dvakrát po sobě. Po této době se pak zaměstnavatel mohl rozhodnout, zda zaměstnance propustí, či mu dá smlouvu na dobu neurčitou. Odborníci na pracovní trh tvrdí, že toto znemožňovalo efektivně zaměstnávat hlavně sezónní pracovníky.

Nová úprava zákoníku se týká hlavně stavařů, zemědělců nebo zaměstnanců v kultuře a díky ní mohou firmy smlouvy řetězit stále dokola. Nutná je jen písemná dohoda s odbory nebo změna ve vnitřních předpisech zaměstnavatele.

Písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací (vnitřní předpis zaměstnavatele) musí obsahovat:

  • bližší vymezení důvodů
  • pravidla jiného zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
  • okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat
  • dobu, na kterou se dohoda uzavírá

Co se novelou zákoníku práce, kromě již zmíněného většího počtu smluv na dobu určitou změní? Podle personalistů a zákonodárců dojde ke zvýšení zaměstnanosti, neboť si zaměstnanci budou moci dovolit zaměstnávat více zaměstnanců, i když na kratší dobu. Pro zaměstnance ovšem přinese novela i větší nejistotu týkající se prodloužení smluv. Získat hypotéku či jiné finanční produkty bude pro zaměstnance komplikované, neboť banky posuzují klienty se smlouvou na dobu určitou přísněji než ty, co mají smlouvu na dobu neurčitou.