INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela insolvenčního zákona

16.10.2018

V současnosti je v České republice téměř jeden milión lidí v exekuci. Většina z nich má více než jednu exekuci. Díky připravované novele by lidé, kteří jsou velkými dlužníky, mohli dostat šanci zbavit se svých závazků. Ministerstvo si od návrhu slibuje zmírnění šedé ekonomiky (kdy dlužníci nepřiznávají své příjmy) a narovnání deformace na trhu práce.

Smyslem návrhu zákona je otevřít institut oddlužení širšímu okruhu osob. Novela by měla zrušit hranice, která by osobní bankrot povolila jen lidem s dluhy nižšími, než je tisícinásobek životního minima (jedná se tedy o částku 2,2 milionu korun).

Dle poslance Jana Farského (STAN) byla stanovená hranice nespravedlivá. Mnoha lidem se totiž dluhy jen navyšovaly a dostali se tak do dluhové pasti, neboť si opakovaně půjčovali, aby zaplatili své staré dluhy.

Nyní je podmínkou pro oddlužení splacení alespoň 30 procent závazků v průběhu pěti let. Dlužníkovi pouze zůstává nezabavitelné minimum a veškeré příjmy nad tuho hranici jsou použity k uspokojování dlužníkových závazků.

Návrh předpokládá, že by se režimu oddlužení mohl účastnit každý, kdo bude připraven a ochoten dle svých možností splácet své závazky. Dlužníci by museli platit minimálně náklady na samotné insolvenční řízení (cca 1 100 korun měsíčně) a případné prioritní pohledávky (např. výživné). Museli by tedy splatit maximum, co mohou a kolik splatí během pěti let by nebylo pro oddlužení rozhodující. To se ovšem pochopitelně nelíbí věřitelům, z čehož můžou plynout vyšší úrokové sazby.

V připravované novele je i návrh pro rozvolnění režimu oddlužení pro ty, kteří jsou schopni splácet více. Bude možné se oddlužit nejenom ve lhůtě pěti let, ale i ve lhůtě tříleté. Podmínkou pro oddlužení po třech letech je splatit alespoň 50 procent dluhů.

Zavádí se také nový elektronický systém elSIR (elektronický Informační systém insolvenčního rejstříku). Fungovat by měl nejdříve od roku 2020. Nyní musí insolvenční soudy některé formuláře tisknout a po uložení je skenují. Insolvenční správci pak často musí přepisovat data ze zaslaných dokumentů. V budoucnu by se měly používat takové soubory, ze kterých bude možné údaje načíst pro následné zpracování.