INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nové koeficienty pro daň z nemovitostí pro rok 2014

2.12.2013

V každém roce některá okresní města mění místní koeficient a zvýší či naopak sníží svým obyvatelům platbu za daň z nemovitostí.  Pro letošní rok zvýšilo daň z nemovitostí každé desáté okresní město (pro rok 2012 dokonce každé páté). Ovšem nejspíše v důsledku blížících se komunálních voleb v následujícím roce žádné okresní město zvyšování daně nechystá.

I přesto k některým změnám v několika málo městech dojde. Například Jablonec nad Nisou bydlení obyvatelům dokonce zlevní – pro letošní rok platí koeficient 3,5 a pro příští rok zástupci města koeficient sníží na 1,6. V Jeseníku skončí osvobození pro podnikatele, jejichž nemovitosti, užívané pro podnikání, budou opět zatíženy koeficientem 1,5.

Město Břeclav stanovilo pro všechny druhy nemovitostí základní koeficient na úrovni 2,5. Majitelé břeclavských bytů dosud počítali pouze s koeficientem 2, protože se podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů počet obyvatel snížil pod hranici 25 000. Městský rozpočet ovšem kvůli tomu přišel o částku přibližně 2 miliony korun.

Hlavní město Praha v následujícím roce odpustí platbu této daně občanům z městských částí, kteří byly zasaženy jarními povodněmi. Odpuštění daní z nemovitostí schválilo pražské zastupitelstvo již na začátku června. Rozsah a délku osvobození pak ponechalo na rozhodnutí jednotlivých městských částí, jejichž rozpočty získají osvobozením méně příjmů od poplatníků. „Jsme přesvědčeni, že pro lidi postižené povodněmi je osvobození od této daně významnou pomocí, osobně bych se klonil k využití mantinelů zákona v maximální možné výši, ale korektní je nechat městským částem prostor pro jejich rozhodnutí, protože bude mít dopad do jejich rozpočtů“ komentoval pražský primátor Tomáš Hudeček. Právě kvůli menšímu rozpočtu tuto možnost nevyužijí pražské Lipence.

Daň je placena každoročně vždy dopředu vlastníkem nemovitosti. Novou výši daně se dozvíte od správce daně, který ji oznámí buď zveřejněním platebního výměru či hromadného předpisného seznamu. Samotnou částku daně musíte zaplatit do konce května, jestliže vaše daňová povinnost nepřesáhne 5 000 Kč. V opačném případě lze platbu rozložit do dvou splátek (první splátka se uhrazuje do konce května a druhá do konce listopadu, pro zemědělce platí lhůta do konce srpna a do konce listopadu).  Daň nemusí platit ten, komu vyjde na méně než 30 korun. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.