INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová pravidla pro homeworking

17.3.2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí v návrhu novely zákoníku práce upřesňuje podmínky tzv. homeworkingu, tedy práci konanou mimo pracoviště zaměstnavatele. V současnosti zákoník práce homeworking příliš neřeší a nestanovuje specifické pracovní podmínky či práva a povinnosti zaměstnance.

Firmy by měly zabránit tomu, aby byl zaměstnanec pracující z domova izolován od ostatních kolegů. Mělo by také dojít k zajištění, aby se s kolegy mohl pravidelně setkávat. „Izolace pracovníka je vážná věc, vytvořit vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem například jen pomocí Skypu nelze. Lidé by měli být spolu a vědět jeden o druhém,“ vysvětluje předseda Českomoravské organizace odborových svazů Josef Středula. Dle něj by se měli zaměstnanci scházet ne v delších intervalech než týden.

Dle návrhu by měl také zaměstnavatel hradit všechny náklady související s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další náklady, které vzniknou při výkonu práce. Je nutné vzít v potaz i to, že pokud se jedná o software, bude muset zaměstnavatel i zajistit ochranu údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Další bod novely se týká pracovních podmínek. Pracovní podmínky zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele nesmí znevýhodňovat či zvýhodňovat tohoto zaměstnance porovnání se srovnatelnými zaměstnanci pracujícími na pracovišti zaměstnavatele.

Lidé s možností homeworkingu si této možnosti většinou považují a k práci přistupují zodpovědně a s vděčností. Ministerstvo si od zpřesnění zákona slibuje posílené flexibility pracovního poměru, avšak může dojít k opaku. Nová pravidla by mohla znamenat vyšší administrativu jak pro zaměstnavatele tak i jejich zaměstnance. Navíc je to těžko kontrolovatelné.