V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová pravidla pro homeworking

17.3.2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí v návrhu novely zákoníku práce upřesňuje podmínky tzv. homeworkingu, tedy práci konanou mimo pracoviště zaměstnavatele. V současnosti zákoník práce homeworking příliš neřeší a nestanovuje specifické pracovní podmínky či práva a povinnosti zaměstnance.

Firmy by měly zabránit tomu, aby byl zaměstnanec pracující z domova izolován od ostatních kolegů. Mělo by také dojít k zajištění, aby se s kolegy mohl pravidelně setkávat. „Izolace pracovníka je vážná věc, vytvořit vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem například jen pomocí Skypu nelze. Lidé by měli být spolu a vědět jeden o druhém,“ vysvětluje předseda Českomoravské organizace odborových svazů Josef Středula. Dle něj by se měli zaměstnanci scházet ne v delších intervalech než týden.

Dle návrhu by měl také zaměstnavatel hradit všechny náklady související s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další náklady, které vzniknou při výkonu práce. Je nutné vzít v potaz i to, že pokud se jedná o software, bude muset zaměstnavatel i zajistit ochranu údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Další bod novely se týká pracovních podmínek. Pracovní podmínky zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele nesmí znevýhodňovat či zvýhodňovat tohoto zaměstnance porovnání se srovnatelnými zaměstnanci pracujícími na pracovišti zaměstnavatele.

Lidé s možností homeworkingu si této možnosti většinou považují a k práci přistupují zodpovědně a s vděčností. Ministerstvo si od zpřesnění zákona slibuje posílené flexibility pracovního poměru, avšak může dojít k opaku. Nová pravidla by mohla znamenat vyšší administrativu jak pro zaměstnavatele tak i jejich zaměstnance. Navíc je to těžko kontrolovatelné.