V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová pravidla oddlužení

12.3.2019

Zástupci Exekutorské komory informovali o počtu nově zahájených exekucí v loňském roce. Jejich počet meziročně klesl o 106 445 na 505 120.  V roce 2017 věřitelé prostřednictvím exekucí vymáhali 239 miliard korun. Trend klesajícího počtu nových exekucí i celkový počet exekucí by měl v i v tomto roce pokračovat. Důvodem je vysoká míra zaměstnanosti, změna zákona o spotřebitelském úvěru, který nutí finanční instituce lépe prověřovat platební schopnost dlužníka, a také zrušení rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách.

Navíc v červnu letošního roku nabude účinnosti novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. novela insolvenčního zákona. Tato novela zásadně mění pravidla. pro oddlužení. Hlavním principem přijaté novely je zpřístupnění institutu oddlužení širšímu okruhu dlužníků.

V současnosti může dlužník o oddlužení požádat, pokud má dluhy alespoň u dvou či více věřitelů a je jasné, že není schopen tyto dluhy splatit. Proces oddlužení trvá po dobu pěti let. Za tuto dobu by měl dlužník splatit alespoň 30 procent svých dluhů – toto musí osvědčit před insolvenčním soudem.

Nově nebude muset dlužník při vstupu do oddlužení prokazovat, že je schopen zmíněnou hranici během pětiletého období splatit. Musí ovšem vynaložit veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Podmínkou bude placení nákladů insolvenčního řízení, odměny osobě, která insolvenční návrh sepsala, jako i pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, např. pohledávky věřitelů na náhradu škody, na výživném, pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců apod.

Při vstupu do oddlužení musí dlužník doložit potvrzení o příjmech od zaměstnavatele, pokud je zaměstnán. Insolvenční správce následně provede analýzu osobních poměrů (stav, počet dětí apod.), aby se mohlo spočítat, jaká nezabavitelná částka mu z příjmu zůstane a jakou částkou může měsíčně splácet.

Pořadí pohledávek při plnění splátkového kalendáře:

  1. Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce
  2. Pohledávky věřitelů na výživném ze zákona
  3. Pohledávka osoby, která sepsala a podala návrh na povolení oddlužení
  4. Ostatní pohledávky věřitelů na výživném ze zákona
  5. Náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty

Oddlužení pro starobní a invalidní důchodce (druhý a třetí stupeň invalidity) bude mít mírnější pravidla. Důchodci budou moci být oddluženi během tří let. Také musí vynaložit veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Zákon přiznává důchodcům nárok na zkrácení doby oddlužení pouze jednou.