INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová daňová pásma podle návrhu ČSSD

22.2.2017

ČSSD navrhla nová daňová pásma pro mzdy a zdanění firem. Chce tak zvýšit solidaritu mezi bohatšími a chudšími. Socialisté v návrhu daňové reformy chtějí zavést platby závislé na výši příjmů – v současnosti platí u příjmů zaměstnanců v České republice jenom jedna sazba, a to 15%. Pro lidé s vysokými příjmy je již zavedená 7% solidární daň. V návrhu jsou uvedeny čtyři daňové sazby pro zaměstnance a tři pro firmy.

Lidé s průměrnou mzdou by na daních mohli ušetřit asi 1 000 korun, menší firmy by zaplatily na daních o 37 % méně než dosud.

Fyzických osob s hrubým příjmem do 30 tisíc korun by se týkala daňová sazba ve výši 12 % počítaná ze superhrubé mzdy. Pro hrubou mzdu ve výši od 30 do 40 tisíc navrhují socialisté sazbu 15 %, nad 40 tisíc do 50 tisíc by byly mzdy daněny 25 % a výdělky nad 50 tisíc by se danily 32 %.

Pro firmy chce ČSSD zavést 14% daňovou sazbu do 5 miliónů korun zisku ročně,  19% sazbu pro zisky mezi 5 a 100 milióny korun ročně a 24% sazbu pro zisky nad 100 miliónů korun. V současnosti u nás platí 19% sazba daně z příjmů firem. Dle Bohuslava Sobotky by větší daně mělo zaplatit asi jen 600 největších podniků.

"Navrhujeme spravedlivé daně, které nejsou pouze pro nejchudší vrstvy, o stovky korun měsíčně si polepší lidé až do platu 48 955 korun měsíčně hrubého. Spravedlivá daň s odstupňovanými sazbami pomůže výrazně lidem s nejnižšími a středními příjmy, ti si zvýší reálné měsíční příjmy výrazně přes tisíc korun," uvádí ČSSD.

Návrh je kritizován pravicí. Například Dle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska by zavedení progresivní daně mohlo demotivovat vydělávat více a bylo by to komplikované i pro daňovou správu. „Pro bohatnutí a konkurenceschopnost země je nesmírně důležité, zda tady budou příznivé podmínky pro produkci s vysokou přidanou hodnotou. Tenhle návrh výrazným způsobem zdražuje cenu vysoce kvalifikované práce, a tím v podstatě posílá celou zemi do chudoby,“ uvedl. Petr Fiala (předseda ODS) se domnívá, že daně by měly klesnout všem, nejenom někomu.

ČSSD chce i zavést sektorovou daň pro banky jako odvod z celkových aktiv banky. Nejvyšší sazba 0,3 procenta by byla pro banky s aktivy nad 300 miliard korun, nejnižší 0,05 procenta pro banky s aktivy do 50 miliard korun.