INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezapomeňte na přiznání k dani z nemovitých věcí

17.1.2024

V letošním roce vzroste počet osob, které budou muset podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Kromě toho vzroste sazba daně průměrně na 1,8 násobek. Ke změnám dochází i u místních koeficientů, kterými obce mohou ovlivnit výši výsledné daně prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Přiznání je nutné odevzdat do 31. ledna 2024. Konsolidační balíček zavádí také inflační koeficient, který vychází z růstu cenové hladiny a má každoročně zamezit reálnému snižování daně v čase.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí mají poplatníci, kteří jsou k 1. lednu 2024 vlastníky nemovitých věcí, a to zejména v případech, kdy u nich během loňského roku došlo k:

  • koupi nemovité věci,
  • nabytí nemovité věci darem či dědictvím,
  • prodeji či darování nemovité věci,
  • změně v podobě stavebních úprav,
  • zahájení využívání nemovité věci pro podnikatelské účely,
  • zaevidování krajinného prvku na pozemku.

Daňové přiznání nepodává poplatník, který podal daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně.

Novinkou je výpočet zdanění dle údajů z katastru nemovitostí, nikoliv skutečného účelu využívání. Poplatníky daně tak budou i majitelé garáží, stavebních pozemků, rekreačních objektů a nemovitostí, které vlastní stát. „Poplatníkům, kteří vlastní budovu, která je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití stavby garáž, ale v daňovém přiznání u této budovy doposud uváděli jinou sazbu daně než pro garáž, protože je stavba garáže užívána k jiným účelům, např. jako příslušenství k obytnému domu, vznikne povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 z důvodu zařazení budovy do jiné sazby daně,“ upozorňuje Finanční správa ČR.

Další důležitou změnou je zvýšení daně u místností v obytných domech a jednotkách pro bydlení, které se využívají pro podnikání, konkrétně v oboru ubytování – typicky jsou pronajímány za pomoci různých ubytovacích platforem. Tito poplatníci mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Poplatník může využít novou službu na portálu MOJE daně, které mu díky propojení s katastrem nemovitostí pomůže s vyplněním údajů. Údaje z katastru nemovitostí se předvyplňují v závislosti na aktuálnosti dat katastru nemovitostí na finančních úřadech. Je ovšem nutná kontrola, protože údaje mohou být nesprávné.

Vypočtená daň nižší než 5 000 korun se platí jednorázově. Vyšší daň je splatná ve dvou splátkách, a to v termínu do 31. května a do 30. listopadu. Naopak se daň neplatí, pokud je nižší než 50 korun.