INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezapomeňte na novinku v roce 2014 – ručení za DPH

29.1.2014

Ručení za DPH při platbě na nezveřejněný účet se týká úhrady nad 700 tisíc korun. Toto opatření se mělo již aplikovat v dubnu minulého roku, ovšem Generální finanční ředitelství tehdy uvedlo, že ustanovení nebude používat do konce září. Finanční správa se podle svých slov odkladem snažila poskytnout podnikatelské veřejnosti širší časový prostor, aby si mohla v praxi aplikaci k ověřování účtů osvojit. Nakonec byla lhůta prodloužena až do konce minulého roku.

Zákon říká: „Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ Díky zákonnému opatření Senátu ručení může vzniknout až při platbě nad 700 tisíc korun.

Obecně ručení za DPH funguje tak, že když firma dostane od dodavatele fakturu za zboží či služby, měla by se nejdříve na webových stránkách ministerstva financí přesvědčit o tom, zda má dodavatel na internetových stránkách zveřejněný svůj bankovní účet, a poté pouze na tento registrovaný účet platbu poslat.  Ručení se tedy jen týká při platbách na nezveřejněný účet. Pokud obchodní partneři daň nezaplatí, musí ji uhradit ručící firma.

Pro podnikatele může být potěšením aspoň to, že ministerstvo financí nenaplnilo své hrozby a původně navrhovanou černou listinu těch, kteří nespolupracovali s finančním úřadem, zredukovalo z předpokládaných 28 tisíc subjektů jen na několik desítek firem.

Podle většiny názorů tímto opatřením stát přenáší odpovědnost za výběr DPH z úředníků na samotného plátce a tím jim zvyšuje administrativní zátěž. Daňová správa se hájí tím, že bojuje s daňovými úniky. V praxi se lze vyhnout této povinnosti, například když dodavatel pošle více faktur do 700 tisíc.

Příjemce zdanitelného plnění může i využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně  podle § 109a zákona o DPH a uhradit daň za poskytovatele dotčeného zdanitelného plnění přímo správci daně (tedy finančnímu úřadu poskytovatele plnění).