INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nespolehlivý plátce DPH

20.6.2018

Označení nespolehlivý plátce získá ten plátce DPH, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vůči správci daně. Jestliže odeberete zboží nebo službu od dodavatele, který je označen jako nespolehlivý, automaticky ručíte za odvod DPH, jehož výše vyplývá z daného zdanitelného plnění.

V takových případech bychom měli všechny naše dodavatele průběžně ověřovat, zda nejsou označeni jako nespolehliví. Nespolehlivým plátcem se můžete stát v situaci, kdy závažným způsobem porušíte své povinnosti týkající se správy daně z přidané hodnoty. Může jít například o situaci, kdy:

  • vám vznikne dluh na DPH minimálně ve výši 500 tisíc Kč;
  • jste zapojeni do podezřelých obchodů;
  • porušujete zákonné povinnosti s následkem neuznání nároku na odpočet DPH min. o 500 tisíc Kč a následně neuhradíte doměřenou či vyměřenou daň dle platebního výměru;
  • vám správce daně opakovaně vyměřuje či doměřuje daň dle pomůcek;
  • jste účelově nekontaktní;
  • opakovaně neplníte stanovené zákonné lhůty pro podání.

Ve všech případech je důležitý předpoklad, že se jedná o účelové jednání subjektu dosáhnout daňové výhody. Rozhodnutí o označení je plně v kompetenci správce daně, který by měl při rozhodování brát v potaz dosavadní zkušenosti s daným subjektem. Jestliže vám správce daně doručí rozhodnutí o takovém označení, můžete se odvolat a to do 15 dní od doručení. Správce daně poté může toto označení odebrat na základě písemné žádosti subjektu, ovšem až po uplynutí jednoho roku od rozhodnutí. Vyjma ztráty dobrého jména u zákazníků musíte přejít ze čtvrtletního plátce na měsíčního.

Pokud je váš zákazník označen jako nespolehlivý plátce, můžete se ručení a případnému dvojímu zaplacení DPH vyhnout využitím §109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zmíněný paragraf umožňuje zaplatit DPH namísto dodavateli přímo správci daně.