V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Neplacené volno

24.8.2016

Neplacené volno je ze strany zaměstnanců občas využíváno. V dnešním článku si můžete přečíst o tom, zda máte na volno ze zákona nárok, jaké jsou jeho nevýhody a jak je to s doplatkem zdravotního pojištění.

Neplacené volno je často využíváno v případě hlídání dětí, či pokud chce zaměstnanec vycestovat na delší dobu do světa. Někdo si vezme volno i k úpravám či opravám domů nebo bytu. Zaměstnanec se o poskytnutí volna může dohodnout se zaměstnavatelem. V Zákoníku práce nejsou uvedeny podmínky pro poskytnutí neplaceného volna a vychází se tedy z obecných právních předpisů. O neplaceném volnu rozhodne zaměstnavatel.

Nevýhoda v neplaceném volnu je to, že pokud zaměstnanec v době čerpání neplaceného volna onemocní, nemá nárok na náhradu mzdy v době prvních 14 dnů nemoci. Nevztahuje se na něj zákaz výpovědi, jako je tomu například při čerpání mateřské či rodičovské dovolené. Zaměstnanci může být i po skončení neplaceného volna přidělena práce podle sjednané pracovní smlouvy ve sjednaném místě výkonu práce, nikoli původní práce a původní pracoviště.

Na druhou stranu Zákoník práce definuje překážky, u kterých má zaměstnanec nárok na placené volno, případně na volno bez náhrady příjmů. Pokud zaměstnanec nemůže konat práci pro tyto jiné důležité osobní překážky v práci, týkající se jeho osoby, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

V následujících řádcích jsou vypsány některé příklady osobních překážek, při kterých není poskytována náhrada mzdy, avšak zaměstnavatel je povinen poskytnout neplacené volno:

  • Vyšetření nebo ošetření provedené v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení
  • Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
  • Pracovní volno se poskytne na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu – náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za jeden den, druhý den je tedy neplaceným volnem
  • Při narození dítěte se neplacené volno poskytuje k účasti při porodu manželky (družky)
  • Pracovní volno přísluší k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu


Za dobu neplaceného volna se neplatí sociální pojištění ani daň z příjmů. Zdravotní pojištění je po dobu neplaceného volna hrazeno prostřednictvím zaměstnavatele.