INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Neplacené volno

24.8.2016

Neplacené volno je ze strany zaměstnanců občas využíváno. V dnešním článku si můžete přečíst o tom, zda máte na volno ze zákona nárok, jaké jsou jeho nevýhody a jak je to s doplatkem zdravotního pojištění.

Neplacené volno je často využíváno v případě hlídání dětí, či pokud chce zaměstnanec vycestovat na delší dobu do světa. Někdo si vezme volno i k úpravám či opravám domů nebo bytu. Zaměstnanec se o poskytnutí volna může dohodnout se zaměstnavatelem. V Zákoníku práce nejsou uvedeny podmínky pro poskytnutí neplaceného volna a vychází se tedy z obecných právních předpisů. O neplaceném volnu rozhodne zaměstnavatel.

Nevýhoda v neplaceném volnu je to, že pokud zaměstnanec v době čerpání neplaceného volna onemocní, nemá nárok na náhradu mzdy v době prvních 14 dnů nemoci. Nevztahuje se na něj zákaz výpovědi, jako je tomu například při čerpání mateřské či rodičovské dovolené. Zaměstnanci může být i po skončení neplaceného volna přidělena práce podle sjednané pracovní smlouvy ve sjednaném místě výkonu práce, nikoli původní práce a původní pracoviště.

Na druhou stranu Zákoník práce definuje překážky, u kterých má zaměstnanec nárok na placené volno, případně na volno bez náhrady příjmů. Pokud zaměstnanec nemůže konat práci pro tyto jiné důležité osobní překážky v práci, týkající se jeho osoby, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

V následujících řádcích jsou vypsány některé příklady osobních překážek, při kterých není poskytována náhrada mzdy, avšak zaměstnavatel je povinen poskytnout neplacené volno:

  • Vyšetření nebo ošetření provedené v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení
  • Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
  • Pracovní volno se poskytne na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu – náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za jeden den, druhý den je tedy neplaceným volnem
  • Při narození dítěte se neplacené volno poskytuje k účasti při porodu manželky (družky)
  • Pracovní volno přísluší k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu


Za dobu neplaceného volna se neplatí sociální pojištění ani daň z příjmů. Zdravotní pojištění je po dobu neplaceného volna hrazeno prostřednictvím zaměstnavatele.