INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemocenské pojištění

1.2.2018

S novým rokem došlo k mnoho změn v oblasti nemocenského pojištění. Došlo ke zvýšení nemocenského, zavádí se otcovská dovolená a dlouhodobé ošetřovné.

Do konce roku 2017 činilo nemocenské za kalendářní den 60 % denního vyměřovacího základu, nezávisle na délce pracovní neschopnosti. Od letošního roku se zvyšuje nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti:

  • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Pokud byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným, či mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů, bude nemocenská za kalendářní den nově činit 100 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Tato změna je platná od 1. února.

Od 1. února je zavedena nová dávka ze systému nemocenského pojištění – tzv. otcovská. Jak jsme již informovali v předchozích článcích, podmínkou pro výplatu této dávky je nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím příslušného orgánu. Výše otcovské činí za každý kalendářní den 70 % denního vyměřovacího základu.

Dlouhodobé ošetřovné vstoupí v účinnost od 1.června. Nárok na dlouhodobé ošetřovné budou mít osoby, které se celodenně starají o někoho ze svých blízkých. Dávka bude náležet při ošetřování osoby, která byla minimálně sedm dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní péči.

Tato nová dávka bude činit 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu a vyplácena bude maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice. Nárok na dlouhodobé ošetřovné mají jak zaměstnanci, tak i OSVČ, pokud jsou účastni nemocenského pojištění. Zaměstnanec musí mít účast na pojištění alespoň poslední čtyři měsíce a OSVČ alespoň tři měsíce.

Aby vám ale bylo ošetřovné vyplaceno, musíte být kromě celodenní péče navíc v určitém vztahu k nemocné osobě:

  • manželem nebo registrovaným partnerem ošetřované osoby,
  • příbuzným v linii přímé (dítě, rodič, prarodič) nebo její sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  • manželem, registrovaným partnerem nebo druhem příbuzného v linii přímé nebo jeho sourozence, jeho tchýně, tchána, snachy, zetě, neteře, synovce, tety nebo strýce,
  • druhem ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.