INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Návrh novely zákona o DPH

4.4.2018

Ministerstvo financí představilo návrh změn týkající se zákona o dani z přidané hodnoty, který by měl vejít v platnost po spuštění poslední fáze elektronické evidence tržeb. Ministerstvo v něm navrhuje snížení sazby DPH, a to například u stravovacích služeb, řezaných květin, kosmetických a kadeřnických služeb apod.

Návrh by se měl taktéž týkat sazby daně u točeného piva, která by se měla snížit ze současných 21 % na 10 %. Podmínkou uplatnění snížené sazby však je, aby se pivo čepovalo z nádoby o obsahu vyšším než 10 litrů. Půjde tedy zejména o pivo sudové a tankové, které je čepované převážně v restauračních provozech. V rámci stravovacích služeb se počítá i s dalším snižováním sazeb DPH, a to rovněž na 10 %. Tyto služby již byly v souvislosti s 1. fází elektronické evidence tržeb sníženy v roce 2016 z 21 % na 15 %.

Návrh se vztahuje taktéž na snížení sazeb u vodného a stočného, kde by sazby měly klesnou z 15 % na 10 %. Pomocí nástrojů cenové regulace a cenové kontroly v sektoru vodohospodářských služeb, by se pokles sazeb měl pozitivně projevit, na rozdíl od minulosti, jak tomu bylo například u snížení DPH u léků, kdy vzniklý rozdíl zůstal u farmaceutických společností.

Přehled zboží a služeb, které by nově měly podléhat snížené sazbě DPH ve výši 10%

  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
  • stravovací služby a podávání nápojů včetně točeného piva, s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů,
  • vodné (úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí),
  • stočné (odvádění a čištění odpadních vod včetně souvisejících služeb),
  • čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
  • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
  • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků určené především pro domácnost,
  • drobné opravy jízdních kol,
  • kadeřnické, kosmetické služby,
  • řezané květiny.