INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náhrada mzdy v roce 2017

13.12.2016

Od příštího roku dojde ke zvýšení redukční hranice pro nemocenské dávky a náhrady mzdy v době nemoci. Náhradu mzdy poskytuje zaměstnavatel svému zaměstnanci po dobu 14 kalendářních dní nemoci. Pokud nemoc přetrvává, je zaměstnanec zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení. Ke zvýšení dochází v souvislosti se zvýšením průměrné mzdy. Průměrná mzda na rok 2017 bude činit 28 232 korun.

Od průměrné mzdy jsou rovněž odvozeny (dle sdělení MPSV pro rok 2017 č. 343/2016 Sb.) také tři redukční hranice pro nemocenské:

  1. 942 Kč (odpovídá průměrné mzdě)
  2. 1.412 Kč (odpovídá 1,5násobku průměrné mzdy)
  3. 2.824 Kč (odpovídá 3násobku průměrné mzdy)

Redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře směrem nahoru. Pro rok 2017 budou následující tři redukční hranice pro náhradu mzdy:

  1. 1. redukční hranice: 942 × 0,175 = 164,85 Kč
  2. 2. redukční hranice: 1.412 × 0,175 = 247,10 Kč
  3. 3. redukční hranice: 2.824 × 0,175 = 494,20 Kč

Aby byla zaměstnanci vyplácena náhrada mzdy, musí být účastníkem nemocenského pojištění. Za první tři dny nemoci ovšem zaměstnanec nedostane vůbec nic. Výše náhrady mzdy závisí na dosaženém průměrném výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí na jednu hodinu.

Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku.